LQ-STREAM

LabQuest Stream je multikanálový a multiplatformový interfejs, určený pre zber údajov z prírodovedných experimentov v spojení s počítačmi a mobilnými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth Smart (4.0) alebo USB pripojenia. Pre prácu s týmto interfejsom je možné použiť komunikačné zariadenia (tablety, smartfóny) systémov Apple iOS alebo Android, Chromebooky alebo počítače systémov Windows a Mac. K interfejsu je […]

VSP-FP

Flash fotolytický spektrometer s jednoduchým použitím určený na demonštráciu princípov chemickej kinetiky a fotochémie. Meria časové zmeny absorpcie a emisie na vzorke excitovanej svetlom jednej vlnovej dĺžky vytvoreného filtrom. V balení spektrometra je filter 600 nm.

DTS-EC

VES-BTA