Nové návody pre senzory typu GO WIRELESS

Nové návody GDX

Nový cenník na rok 2020

Nový katalóg Vernier 2019

Nový katalóg Vernier na 2018

Nové programovacie roboty pre deti

Pre rozvoj programovacích zručností pre deti na 1. ale aj na 2. stupni sú určené naše novinky:

  • robotická včielka Blue-Bot, ovládaná tabletom cez bluetooth >>>>
  • robot InO-Bot – programovateľný cez blueTooth počítačom alebo tabletom >>>>

Nové bezdrôtové / USB senzory Go Direct

Slovenské návody k produktom Vernier

PS400-BTA

CONPT-BTA

Platinový senzor vodivosti v epoxidovom tele s výbornou chemickou odolnosťou. Senzor je vhodný na meranie vodných aj nevodných roztokov. V porovnaní s inými senzormi vodivosti roztokov, tento senzor je presnejší a nevyžaduje kalibráciu.

SLS-BTA

Senzor úrovne hluku je jednoduchý senzor určený na meranie úrovne zvuku v prostredí školskej triedy. Senzor umožňuje merať úroveň zvuku v decibeloch. Meranie je veľmi jednoduché, nie sú pritom potrebné vedomosti o váženom meraní. čase odozvy alebo rozsahu stupnice dB.
Senzor pracuje s vážením typu A, to znamená, že jeho vlastnosti sú podobné vlastnostiam ľudského ucha. […]