Chémia

senzor ca-bta

Vápniková ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: CA-BTA

Vápniková ión-selektívna elektróda (VISE) je určená na meranie koncentrácie vápnika (Ca2+) vo vodných roztokoch. Údaje z VISE môžu dobre indikovať tvrdosť vody (ako Ca2+). Koncentrácia vápnika môže vystupovať aj ako koncový indikátor v titráciách tvrdej vody EDTA-Ca/Mg. VISE má kombinovanú, gélovú elektródu bez možnosti doplnenia náplne. Rovnako ako iné membrány ión-selektívnych elektród vyrobené z PVC […]

senzor ccs-bta

Systém konštantného prúdu

Kód senzora: CCS-BTA

Na rozdiel od bežných (napäťových) napájacích zdrojov, tento senzor je napájacím zdrojom konštantného jednosmerného prúdu so zabudovaným senzorom prúdu. Požadovaný elektrický prúd sa nastavuje otočným ovládačom, systém automaticky k tomu nastaví napätie tak, aby obvodom pretekal nastavený elektrický prúd. Systém konštantného prúdu je vhodný najmä na rozličné experimenty v chémii (elektrolýza, pokovovanie povrchov a pod.).

senzor chem-pol

Chemický polarimeter

Kód senzora: CHEM-POL

Polarimeter sa používa na nedeštruktívne meranie asymetrických vlastností opticky aktívnych látok. Polarimeter je vertikálneho typu a pozostáva z LED zdroja svetla 589 nm, fixného polarizátora a manuálne otáčaného polarizátora, ktorý slúži na detekciu uhla pootočenia roviny polarizovaného svetla skúmanou látkou. Detekcia prebieha elektronicky s grafickým zobrazením. Meraná vzorka sa dáva do sklenenej skúmavky s plochým […]

senzor co2-bta

Senzor plynu CO2

Kód senzora: CO2-BTA

Plynový senzor CO2 s rozsahmi merania 0 až 10.000 ppm a 0 až 100.000 ppm. Je možné ho použiť pri mnohých experimentoch aj súčasne so senzorom O2-BTA, ako aj na štúdium dýchania človeka. So senzorom sa dodáva 250 ml fľaša na vzorky. K senzoru je vhodné dokúpiť biokomory BC-250 alebo BC-2000, ktoré majú otvory prispôsobené […]

senzor col-bta

Kolorimeter

Kód senzora: COL-BTA

Vernierov kolorimeter je určený na stanovenie koncentrácie roztoku pomocou analýzy intenzity jeho farby. Kolorimeter meria množstvo svetla, ktoré prechádza cez vzorku roztoku na vybranej vlnovej dĺžke. K jednoduchosti použitia kolorimetra prispieva tiež jeho automatická identifikácia a jednostupňová kalibrácia. V balení kolorimetra je 15 kyviet objemu 3,5 ml.

senzor con-bta

Senzor vodivosti vodných roztokov

Kód senzora: CON-BTA

Senzor vodivosti vodných roztokov meria iónový obsah meraním vodivosti. Senzor je využiteľný na chémii, biológii a environmentálnych predmetoch. Senzor vodivosti má tri rozsahy, ktoré umožňujú získať čo najpresnejšie výsledky. Učitelia biológie môžu senzor využiť pri demonštrácii difúzie iónov cez membrány. Na hodinách chémie budú zase študenti môcť zisťovať rozdiel medzi iónovými a molekulárnymi zlúčeninami, silnými […]

senzor do-bta

Senzor kyslíka vo vode

Kód senzora: DO-BTA

UŽ SA NEVYRÁBA, NÁHRADA JE ODO-BTA alebo GDX-ODO. Senzor kyslíka vo vode meria koncentráciu rozpusteného kyslíka vo vode, v teréne alebo v laboratóriu. Senzor je vhodný na hodiny biológie, chémie, ekológie alebo pre integrované vedecké vyučovanie. Senzor sa dá použiť na širokú škálu experimentov, pri ktorých sa merajú zmeny v úrovniach koncentrácie rozpustného kyslíka, čo je […]

senzor vrm-btd

Vernierov radiačný monitor

Kód senzora: VRM-BTD

Vernierov radiačný monitor deteguje alfa, beta, gamma a röntgenové žiarenie. Je možné ho použiť na kvantitatívnu jadrovú štatistiku, meranie tienenia, meranie rýchlosti jadrového rozpadu a meranie výskytu radónu. Vernierov radiačný monitor je zložený z Geigerovej-Müllerovej trubice s halogénovým zhášaním a so sľudovým okienkom hustoty 1,5 až 2 mg/cm2, uloženej v malom, robustnom, plastovom obale. Senzor […]

senzor dvp-bta

Senzor rozdielového napätia

Kód senzora: DVP-BTA

Voltmeter pre použitie v obvodoch nízkeho jednosmerného aj striedavého napätia. Rozsah ±6 V. Líši od jednoduchého senzora napätia (VP-BTA) najmä tým, že žiadny jeho merací vodič nie je spojený s elektrickou „zemou“ obvodov interfejsovej jednotky, čo umožňuje použiť viacero takýchto senzorov v obvode. Senzor rozdielového napätia je možné kombinovať so senzorom elektrického prúdu na skúmanie […]

senzor esup

Držiak elektródy univerzálny

Kód senzora: ESUP

Univerzálny držiak elektródy je výborným doplnkom a držiakom pre rozličné senzory. Je navrhnutý tak, aby sa dal použiť na štandardných laboratórnych stojanoch. Väčší otvor (priemer 13 mm) je vhodný pre Vernierove pH senzory, ión-selektívne elektródy, senzor vodivosti, senzor ORP a iné. Menší otvor (priemer 5 mm) je navrhnutý pre Vernierove teplomery. Upínací koniec sa upína […]