Prevratný merací systém Vernier pre školské laboratóriá

Vyskúšajte si spojenie systému Vernier s tabletmi a mobilnými zariadeniami

Enviromentálne projekty so súpravami KidWind

Merací systém Vernier

Merací systém Vernier predstavuje ucelené riešenie pre školské laboratórium, umožňuje praktické vyučovanie s najnovšími počítačovými a mobilnými komunikačnými zariadeniami.
Systém Vernier sa vyznačuje veľmi jednoduchou a intuitívnou obsluhou, širokou paletou rôznych meracích senzorov a spoľahlivými softvérovými riešeniami.
Výsledky laboratórnych meraní môžete vyhodnocovať nielen na počítačoch ale aj na tabletoch alebo smartfónoch.

Vernier logo

Čo potrebujete pre meranie so systémom Vernier?
Použite sprievodcu zostavaním experimentov!

Najzaujímavejšie produkty

Meracia  interfejsová jednotka LabQuest 3 pre samostatnú prácu v laboratóriu aj v prírode.

Široká paleta viac ako 90 meracích senzorov pre fyziku, chémiu, biológiu, fyziológiu človeka, geografiu, technické a environmentálne vedy.

Najnovšie senzorové riešenia s priamym bezdrôtovým spojením s tabletmi a mobilnými telefónmi.

Elegantné podporné meracie príslušenstvo, dynamické vozíčkové dráhy s bezdrôtovým optickým snímaním pohybu.

Prečo systém Vernier?

Spoľahlivosť

Spoľahlivé riešenia pre všetky druhy školských prírodovedných laboratórií.

Jednoduchosť

Jednoduchosť, flexibilita, kompatibilita s počítačmi, tabletmi a mobilnými telefónmi.

Komplexnosť

Zbierky laboratórnych úloh so spracovanými metodikami pre jednotlivé vyučovacie predmety.

Aktuality

Nové senzory zo skupiny GDX

Na stránke pribudli nové senzory zo skupiny GDX senzorov: …

Máte záujem?

Kontaktujte nás na našej emailovej adrese alebo si dohodnite stretnutie.