Dynamické a mechanické systémy.

senzor dts

Dynamický vozíčkový systém Vernier (1,2m)

Kód senzora: DTS

Vozíčkový systém na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie. Dráha systému sa dá dokúpením ďalšieho príslušenstva využiť na ako optická lavica na optické merania. Systém predpokladá, že na detekciu pohybu sa použije ultrazvukový detektor polohy (napr. MD-BTD).

senzor dts-long

Dynamický vozíčkový systém Vernier dlhý (2,2m)

Kód senzora: DTS-LONG

Vozíčkový systém na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie. Systém je zhodný so systémom DTS, obsahuje však dráhu dĺžky 2,2 m.

senzor dts-ec

Dynamický vozíčkový systém s optickým kódovaním (1,2m)

Kód senzora: DTS-EC

Vozíčkový systém s optickým kódovaním na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie.

senzor dts-ec-long

Dynamický vozíčkový systém s optickým kódovaním dlhý (2,2m)

Kód senzora: DTS-EC-LONG

Vozíčkový systém s optickým kódovaním na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie. Systém je zhodný so systémom DTS-EC, má však dráhu dĺžky 2,2 m.

senzor cart-f

Vozík s ventilátorom

Kód senzora: CART-F

Vozík s veľkým ventilátorom vhodný pre dynamické experimenty na dynamickej vozíčkovej dráhe.

senzor cart-fec

Vozík s ventilátorom s optickým kódovaním

Kód senzora: CART-FEC

Vozík s optickým kódovaním s veľkým ventilátorom vhodný pre dynamické experimenty na dynamickej vozíčkovej dráhe.

senzor dts-meu

Sada na prestavbu 1 vozíka z DTS na optické kódovanie

Kód senzora: DTS-MEU

Sada na prestavbu štandardného vozíka dynamického systému DTS na optické kódovanie.

senzor dts-mec

Sada 1 vozíka DTS a prijímača s optickým kódovaním

Kód senzora: DTS-MEC

Sada kompletného vozíka z dynamickej dráhy DTS s optickým kódovaním.

senzor oek

Optická sada

Kód senzora: OEK

Optická expanzná sada, ktorá využíva ako optickú lavicu kovovú dráhu z dynamického vozíčkového systému.

senzor cm-oek

Sada zmiešavania farieb

Kód senzora: CM-OEK

Sada vhodná na štúdium aditívneho a subtraktívneho miešania farieb. Sada využíva ako optickú lavicu kovovú dráhu z dynamického vozíčkového systému.