Káblové senzory.

senzor 30v-bta

Senzor napätia 30V

Kód senzora: 30V-BTA

Senzor napätia s rozšíreným vstupný napätím na ±30V. Senzor je vhodný pre zapojenia, kde nepostačujú iné senzory so vstupnými napätiami ±6V alebo ±10V. Vzhľadom na rozšírenie vstupného rozsahu napätí je potrebné počítať s nižším rozlíšením senzora (15mV pri 12-bitovom odčítaní).

senzor 3d-bta

Trojosový senzor zrýchlenia

Kód senzora: 3D-BTA

Trojosový senzor zrýchlenia pozostáva z troch senzorov zrýchlenia ±5 g zabudovaných v jednom malom puzdre. S použitím softvéru zberu údajov môžete graficky zobraziť priebeh jednotlivých zrýchlení, alebo môžete vypočítať celkové zrýchlenie. Senzor sa dá použiť pri množstve kinematických experimentov v laboratóriu aj v prírode.

senzor acc-bta

Senzor zrýchlenia 25-g

Kód senzora: ACC-BTA

Senzor zrýchlenia 25-g je vhodný pre štúdium veľkých, jednorozmerných zrýchlení, akými sú napríklad nárazy, štarty rakiet alebo experimenty s figurínami určenými pre nárazové testy.

senzor anm-bta

Anemometer

Kód senzora: ANM-BTA

Ručný vrtuľový anemometer je určený na meranie rýchlosti vetra v rôznych experimentoch. Rozsah merania rýchlosti vetra od 0,5 do 30m/s (1,8 – 108 km/h). Anemometer má vzadu štandardný statívový závit, v balení je tiež tyč na jeho upevnenie na laboratórny stojan.

senzor bar-bta

Barometer

Kód senzora: BAR-BTA

Senzor tlaku pre barometrické pozorovania alebo merania tlakov v blízkosti barometrického tlaku. Používa sa tiež pri štúdiu počasia, alebo ako výškomer, ak máte prenosnú interfejsovú jednotku.

senzor bps-bta

Senzor tlaku krvi

Kód senzora: BPS-BTA

Neinvazívny senzor tlaku krvi. Meria systolický a diastolický tlak pomocou oscilometrickej techniky. Súčasťou dodávky je štandardná nastaviteľná manžeta pre dospelých (obvod ramena 27-39 cm), balóniková pumpa a tlakový prevodník. Je možné doobjednať menšiu manžetu pre mladších žiakov (18-27 cm), ako aj veľkú manžetu (39-50 cm) s balónikovou pumpou a ventilom.

senzor bta-nxt

Adaptér analógových senzorov Vernier pre roboty LEGO MINDSTORMS

Kód senzora: BTA-NXT

Už sa nedodáva, len dopredaj. Adaptér umožňuje použiť na robotoch LEGO® MINDSTORMS NXT a LEGO® MINDSTORMS® EV3 viac ako 30 druhov analógových (BTA) senzorov Vernier.

senzor ca-bta

Vápniková ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: CA-BTA

Vápniková ión-selektívna elektróda (VISE) je určená na meranie koncentrácie vápnika (Ca2+) vo vodných roztokoch. Údaje z VISE môžu dobre indikovať tvrdosť vody (ako Ca2+). Koncentrácia vápnika môže vystupovať aj ako koncový indikátor v titráciách tvrdej vody EDTA-Ca/Mg. VISE má kombinovanú, gélovú elektródu bez možnosti doplnenia náplne. Rovnako ako iné membrány ión-selektívnych elektród vyrobené z PVC […]

senzor ccs-bta

Systém konštantného prúdu

Kód senzora: CCS-BTA

Na rozdiel od bežných (napäťových) napájacích zdrojov, tento senzor je napájacím zdrojom konštantného jednosmerného prúdu so zabudovaným senzorom prúdu. Požadovaný elektrický prúd sa nastavuje otočným ovládačom, systém automaticky k tomu nastaví napätie tak, aby obvodom pretekal nastavený elektrický prúd. Systém konštantného prúdu je vhodný najmä na rozličné experimenty v chémii (elektrolýza, pokovovanie povrchov a pod.).

senzor chem-pol

Chemický polarimeter

Kód senzora: CHEM-POL

Polarimeter sa používa na nedeštruktívne meranie asymetrických vlastností opticky aktívnych látok. Polarimeter je vertikálneho typu a pozostáva z LED zdroja svetla 589 nm, fixného polarizátora a manuálne otáčaného polarizátora, ktorý slúži na detekciu uhla pootočenia roviny polarizovaného svetla skúmanou látkou. Detekcia prebieha elektronicky s grafickým zobrazením. Meraná vzorka sa dáva do sklenenej skúmavky s plochým […]