Káblové senzory.

senzor cl-bta

Chloridová ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: CL-BTA

Zistenie koncentrácie chloridového iónu Cl- umožňuje rýchle meranie slanosti rôznych vzoriek vody. Chloridová ión-selektívna elektróda (ISE) je vhodná na zisťovanie úrovne slanosti morskej vody alebo rôznych jedál. Chloridová ión-selektívna elektróda má kombinovanú, gélovú elektródu bez možnosti doplnenia náplne. Na rozdiel od iných Vernierovych ión-selektívnych elektród má chloridová ISE membránu v tuhom stave, ktorá nevyžaduje výmenu.
Dôležité […]

senzor co2-bta

Senzor plynu CO2

Kód senzora: CO2-BTA

Plynový senzor CO2 s rozsahmi merania 0 až 10.000 ppm a 0 až 100.000 ppm. Je možné ho použiť pri mnohých experimentoch aj súčasne so senzorom O2-BTA, ako aj na štúdium dýchania človeka. So senzorom sa dodáva 250 ml fľaša na vzorky. K senzoru je vhodné dokúpiť biokomory BC-250 alebo BC-2000, ktoré majú otvory prispôsobené […]

senzor col-bta

Kolorimeter

Kód senzora: COL-BTA

Vernierov kolorimeter je určený na stanovenie koncentrácie roztoku pomocou analýzy intenzity jeho farby. Kolorimeter meria množstvo svetla, ktoré prechádza cez vzorku roztoku na vybranej vlnovej dĺžke. K jednoduchosti použitia kolorimetra prispieva tiež jeho automatická identifikácia a jednostupňová kalibrácia. V balení kolorimetra je 15 kyviet objemu 3,5 ml.

senzor con-bta

Senzor vodivosti vodných roztokov

Kód senzora: CON-BTA

Senzor vodivosti vodných roztokov meria iónový obsah meraním vodivosti. Senzor je využiteľný na chémii, biológii a environmentálnych predmetoch. Senzor vodivosti má tri rozsahy, ktoré umožňujú získať čo najpresnejšie výsledky. Učitelia biológie môžu senzor využiť pri demonštrácii difúzie iónov cez membrány. Na hodinách chémie budú zase študenti môcť zisťovať rozdiel medzi iónovými a molekulárnymi zlúčeninami, silnými […]

senzor conpt-bta

Senzor vodivosti platinový

Kód senzora: CONPT-BTA

Platinový senzor vodivosti v epoxidovom tele s výbornou chemickou odolnosťou. Senzor je vhodný na meranie vodných aj nevodných roztokov. V porovnaní s inými senzormi vodivosti roztokov, tento senzor je presnejší a nevyžaduje kalibráciu.

senzor crg-bta

Senzor elektrického náboja

Kód senzora: CRG-BTA

Elektronický elektroskop. Na rozdiel od klasického elektroskopu môže však robiť aj kvantitatívne merania. Má extrémne vysoký vstupný odpor, na vstupe je 0,01 µF kondenzátor, čo umožňuje robiť rôzne experimenty z oblasti elektrostatiky. Senzor má 3 rozsahy merania a tlačidlo nulovania (vybíjania) vstupného kondenzátora.

senzor dcp-bta

Senzor elektrického prúdu

Kód senzora: DCP-BTA

Ampérmeter pre použitie v obvodoch jednosmerného a nízkofrekvenčného striedavého napätia do 600 mA. V kombinácii so senzorom rozdielového napätia (DVP-BTA) môžete skúmať Ohmov zákon a sériové a paralelné obvody. Odporový bočník 0,1 Ω minimalizuje zásah do obvodu. Ak by prúd prekračoval 1 A, použite senzor veľkého elektrického prúdu (HCS-BTA).

senzor dfs-bta

Dvojrozsahový senzor sily

Kód senzora: DFS-BTA

Dvojrozsahový senzor sily je senzor pre všeobecné použitie na meranie ťažnej aj tlačnej sily. Jeho dva rozsahy umožňujú merať sily od 0,01 N do 50 N. Má široké využitie: – Ako náhrada za bežný ručný pružinový silomer – Pri použití v horizontálnej polohe na štúdium kolízií na dynamickej vozíčkovej dráhe – Pri namontovaní na laboratórny […]

senzor do-bta

Senzor kyslíka vo vode

Kód senzora: DO-BTA

UŽ SA NEVYRÁBA, NÁHRADA JE ODO-BTA alebo GDX-ODO. Senzor kyslíka vo vode meria koncentráciu rozpusteného kyslíka vo vode, v teréne alebo v laboratóriu. Senzor je vhodný na hodiny biológie, chémie, ekológie alebo pre integrované vedecké vyučovanie. Senzor sa dá použiť na širokú škálu experimentov, pri ktorých sa merajú zmeny v úrovniach koncentrácie rozpustného kyslíka, čo je […]

senzor dvp-bta

Senzor rozdielového napätia

Kód senzora: DVP-BTA

Voltmeter pre použitie v obvodoch nízkeho jednosmerného aj striedavého napätia. Rozsah ±6 V. Líši od jednoduchého senzora napätia (VP-BTA) najmä tým, že žiadny jeho merací vodič nie je spojený s elektrickou „zemou“ obvodov interfejsovej jednotky, čo umožňuje použiť viacero takýchto senzorov v obvode. Senzor rozdielového napätia je možné kombinovať so senzorom elektrického prúdu na skúmanie […]