ŠKOLSKÝ MERACÍ SYSTÉM PRE DIGITALIZÁCIU VZDELÁVANIA – PRE STREDNÉ ŠKOLY