Bezdrôtové/USB senzory typu Go Direct

senzor gdx-3mg

Go Direct senzor mg. poľa (3-osi)

Kód senzora: GDX-3MG

Senzor je určený na meranie indukcie magnetického poľa v troch navzájom kolmých osiach. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Senzor magnetického poľa sa dá použiť na rozličné experimenty pri štúdiu magnetických polí v troch osiach: Meranie magnetickej indukcie poľa elektrických vodičov, […]

senzor gdx-acc

Go Direct senzor zrýchlenia

Kód senzora: GDX-ACC

Kombinovaný senzor zrýchlenia s rozsahom až 200 g. Obsahuje senzory zrýchlenia v 3 osiach, gyroskopy v 3 osiach, uhlomer sklonu pozdĺžnej osi a výškomer. Robustná konštrukcia umožňuje meranie aj nárazov a veľkých zrýchlení. V balení senzora je materiál na uchytenie senzora na dynamické vozíky a iné predmety. Senzor meria a znáša veľmi veľké zrýchlenia a […]

senzor gdx-bp

GDX Senzor tlaku krvi

Kód senzora: GDX-BP

Bezdrôtový senzor tlaku krvi na meranie systolického, diastolického a stredného arteriálneho tlaku krvi.

senzor gdx-ca, 
gdx-cl,
 gdx-k, 
gdx-nh4, 
gdx-no3

GDX Iónselektívne elektródy

Kód senzora: GDX-CA, 
GDX-CL,
 GDX-K, 
GDX-NH4, 
GDX-NO3

Iónselektívne (ISE) elektródy iónov vápnika, chloridov, draslíka, amónia a dusičnanov v bezdrôtovom prevedení.

senzor gdx-ccs

Go Direct systém konštantného prúdu

Kód senzora: GDX-CCS

Systém konštantného prúdu je zdrojom jednosmerného prúdu pre použitie pri experimentoch v elektrochémii. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Systém sa dá použiť na experimenty so stanovením Avogadrovho čísla a na rozličné experimenty s pokovovaním a elektrolýzou. Systém kombinuje v sebe […]

senzor gdx-cfa

GDX Systém pre dostredivú silu

Kód senzora: GDX-CFA

Systém je určený na štúdium dostredivej sily jej vzťahu s uhlovou rýchlosťou, hmotnosťou a polomerom otáčania. K systému je potrebné mať GDX-FOR Go Direct senzor sily a zrýchlenia.

senzor gdx-clamp

Svorka senzora tyčového typu radu GDX

Kód senzora: GDX-CLAMP

Svorka na tyčové typy senzorov radu GDX

senzor gdx-co2

Go Direct senzor CO2

Kód senzora: GDX-CO2

Kombinovaný senzor obsahu CO2 vo vzduchu. Umožňuje merať súčasne aj teplotu a relatívnu vlhkosť.

senzor gdx-col

Go Direct kolorimeter

Kód senzora: GDX-COL

Kolorimeter meria absorbanciu alebo transmitanciu vzorky roztoku v kyvete v štyroch vlnových dĺžkach svetla. Umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, do počítačov alebo mobilných zariadení. Popis Kolorimeter je možné použiť všade tam, kde sa používa káblový kolorimeter COL-BTA: Štúdium Beerovho zákona. Stanovenie koncentrácie neznámeho roztoku. Monitorovanie zmien koncentrácie […]

senzor gdx-con

Go Direct senzor vodivosti

Kód senzora: GDX-CON

Senzor vodivosti meria elektrickú vodivosť vodných roztokov. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Senzor sa používa na stanovenie obsahu iónov vo vodnom roztoku meraním jeho elektrickej vodivosti. Meranie prebieha striedavým prúdom, čo zabraňuje polarizácii a elektrolýze. Telo senzora je s ABS […]