Go Direct senzor vodivosti

Kód senzora: GDX-CON

senzor GDX-CON

Popis

Senzor vodivosti meria elektrickú vodivosť vodných roztokov.

Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení.

Popis

Senzor sa používa na stanovenie obsahu iónov vo vodnom roztoku meraním jeho elektrickej vodivosti. Meranie prebieha striedavým prúdom, čo zabraňuje polarizácii a elektrolýze. Telo senzora je s ABS plastu, elektródy sú uhlíkové. Senzor je vhodný napríklad na tieto experimenty:

  • Demonštrácia difúzie iónov cez membrány
  • Skúmanie rozdielu medzi iónovými a molekulárnymi zlúčeninami.
  • Skúmanie silných a slabých kyselín a iónových zlúčenín, ktoré majú rozličné pomery iónov.
  • Meranie celkového obsahu rozpustených tuhých látok v roztoku.

Technické údaje

  • Rozsah: 0 až 20.000 μS/cm
  • Teplotná kompenzácia: autom. od 5 do 35°C
  • Rozsah teplôt použitia: 0 až 80°C
Pripájanie: Bezdrôtový Bluetooth prenos alebo káblové USB pripájanie na meracie jednotky radu LabQuest. Kompatibilné s OS Windows, Mac, Chromebook, Android a iOS.

Podpora

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk