Go Direct počítadlo kvapiek

Kód senzora: GDX-DC

senzor GDX-DC

Popis

Počítadlo kvapiek sa používa na presné počítanie kvapiek titrantu pri titrácii a na automatický prevod počtu kvapiek na objem titrantu.

Počítadlo umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení.

Popis

Počítadlo má otvorenú vidlicu s optickou registráciou padajúcich kvapiek. Telo počítadla môže slúžiť aj ako držiak elektród. Sú v ňom dva otvory, väčší je vhodný pre elektródy typu pH, ORP alebo senzor vodivosti, menší otvor je vhodný pre teplomer. Počítadlo kvapiek  umožňuje robiť automatické acidobázické, konduktometrické alebo potenciometrické titračné experimenty.

Technické údaje

  • Presné počítanie: do 6 kvapiek/s
  • Dĺžka vidlice: 3 cm
  • Otvory pre senzory (priemery): 7 a 13 mm
  • Otvor pre tyč stojanu: 16 mm
Pripájanie:Bezdrôtový Bluetooth prenos alebo káblové USB pripájanie na meracie jednotky radu LabQuest. Kompatibilné s OS Windows, Mac, Chromebook, Android a iOS.

Podpora

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk