Spektrometre a chromatografy.

senzor alta

ALTA II odrazový spektrometer (už sa nedodáva)

Kód senzora: ALTA

Odrazový spektrometer na meranie odrazových spektier plochých objektov. Spektrometer je samostatným zariadením, nevyžaduje pre svoju prácu žiadny Vernierov interfejs ani softvér. Na meraný objekt sa prikladá otvorom na svojom spodku, kde sú kruhovo umiestnené zdroje osvetlenia a v strede je detektor odrazeného svetla.

senzor gc2-mini

Plynový chromatograf GC Mini Plus

Kód senzora: GC2-MINI

Prenosný prístroj určený na separáciu, analýzu a identifikáciu zložiek prchavých kvapalín alebo plynov.              

senzor gdx-svispl

Go Direct spektrofotometer

Kód senzora: GDX-SVISPL

Spektrofotometer dokáže merať absorbanciu, transmitanciu a fluorescenciu vzorky roztoku v kyvete. S prídavným optickým káblom VSP-FIBER môže merať aj emisné spektrá svetelných zdrojov. Umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, do počítačov alebo mobilných zariadení. Spektrofotometer je možné použiť všade tam, kde sa používa aj káblový spektrofotometer SVIS-PL: Štúdium […]

senzor svis-fiber

Optický kábel pre SpectroVis Plus

Kód senzora: SVIS-FIBER

Prídavný optický kábel s spektrometru SVIS-PL na meranie emisných spektier.

senzor svis-pl

SpectroVis Plus spektrometer (už sa nedodáva)

Kód senzora: SVIS-PL

Jednoduchý, cenovo prístupný, prenosný spektrometer viditeľného až blízkeho infračerveného svetla a fluorometer.

senzor v-spec

Vernierov spektrometer

Kód senzora: V-SPEC

Presný, prenosný spektrometer viditeľného až blízkeho infračerveného svetla.

senzor vsp-em

Vernierov emisný spektrometer

Kód senzora: VSP-EM

Prenosný emisný spektrometer na presné meranie emisných spektier žiaroviek, spektrálnych trubíc, slnečného svetla a iných zdrojov.

senzor vsp-em-fiber

Optický kábel pre spektrometre

Kód senzora: VSP-EM-FIBER

Optický kábel pre spektrometre V-SPEC, VSP-EM

senzor vsp-fp

Vernierov flash fotolytický spektrometer

Kód senzora: VSP-FP

Flash fotolytický spektrometer s jednoduchým použitím určený na demonštráciu princípov chemickej kinetiky a fotochémie. Meria časové zmeny absorpcie a emisie na vzorke excitovanej svetlom jednej vlnovej dĺžky vytvoreného filtrom. V balení spektrometra je filter 600 nm.

senzor vsp-fuv

Vernierov fluorescenčný/UV-VIS spektrometer

Kód senzora: VSP-FUV

Fluorescenčný/UV-VIS spektrometer na meranie absorpčných a fluorescenčných spektier rozličných chemických a biologických látok. Kombinuje v sebe fluorescenčný a UV-VIS spektrometer. Má vymeniteľné LED, ktoré produkujú excitačné osvetlenie v diskrétnych vlnových dĺžkach. Spektrometer sa dá doplniť o optický kábel a použiť tak na meranie emisných spektier svetelných zdrojov.