ALTA II odrazový spektrometer (už sa nedodáva)

Kód senzora: ALTA

senzor ALTA

Popis

Odrazový spektrometer na meranie odrazových spektier plochých objektov. Spektrometer je samostatným zariadením, nevyžaduje pre svoju prácu žiadny Vernierov interfejs ani softvér. Na meraný objekt sa prikladá otvorom na svojom spodku, kde sú kruhovo umiestnené zdroje osvetlenia a v strede je detektor odrazeného svetla.

Technické údaje

Spektrometer má vlastné osvetlenie v 7 vlnových dĺžkach (od modrej k červenej) a v 4 neviditeľných infračervených vlnových dĺžkach. Jednotlivé vlnové dĺžky sa volia diskrétnymi tlačidlami na spektrometri. Spektrometer meria odrazivosť v nekalibrovaných relatívnych jednotkách. Je možná jeho individuálna kalibrácia napriklad pomocou bieleho papiera (odrazivosť 85-90%) alebo pomocou štandardnej 18% fotografickej šedej karty.
 Napájanie: 9V batéria.

Podpora

Slovenské návody

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk