Možnosti zostavenia prírodovedného experimentu Vernier podľa použitých prístrojov