Nové senzory zo skupiny GDX

Na stránke pribudli nové senzory zo skupiny GDX senzorov:

Nový cenník Vernier na rok 2024

Príspevok na digitalizáciu – zostavy senzorov Vernier pre školy

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.

Pripravili sme návrh zostáv senzorov Vernier pre všetky typy škôl, ktoré by mohli byť využité v rámci tejto digitálnej transformácie vzdelávania:

STRÁNKA S NÁVRHAMI POKUSOV A SENZOROV PRE VAŠE PRÍRODOVEDNÉ LABORATÓRIÁ

Nový cenník Vernier na rok 2023

Nové katalógy produktov na rok 2022

Nový cenník na rok 2022

Nový cenník na rok 2021

Nové katalógy Vernier rok 2021

Nový interface LabQuest 3