DYNAMICKÝ VOZÍČKOVÝ SYSTÉM S OPTICKÝM KÓDOVANÍM (1,2M)

Kód: DTS-EC

Vozíčkový systém s optickým kódovaním na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie.