Biológia a environmenálne vedy

senzor anm-bta

Anemometer

Kód senzora: ANM-BTA

Ručný vrtuľový anemometer je určený na meranie rýchlosti vetra v rôznych experimentoch. Rozsah merania rýchlosti vetra od 0,5 do 30m/s (1,8 – 108 km/h). Anemometer má vzadu štandardný statívový závit, v balení je tiež tyč na jeho upevnenie na laboratórny stojan.

senzor bar-bta

Barometer

Kód senzora: BAR-BTA

Senzor tlaku pre barometrické pozorovania alebo merania tlakov v blízkosti barometrického tlaku. Používa sa tiež pri štúdiu počasia, alebo ako výškomer, ak máte prenosnú interfejsovú jednotku.

senzor bps-bta

Senzor tlaku krvi

Kód senzora: BPS-BTA

Neinvazívny senzor tlaku krvi. Meria systolický a diastolický tlak pomocou oscilometrickej techniky. Súčasťou dodávky je štandardná nastaviteľná manžeta pre dospelých (obvod ramena 27-39 cm), balóniková pumpa a tlakový prevodník. Je možné doobjednať menšiu manžetu pre mladších žiakov (18-27 cm), ako aj veľkú manžetu (39-50 cm) s balónikovou pumpou a ventilom.

senzor ca-bta

Vápniková ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: CA-BTA

Vápniková ión-selektívna elektróda (VISE) je určená na meranie koncentrácie vápnika (Ca2+) vo vodných roztokoch. Údaje z VISE môžu dobre indikovať tvrdosť vody (ako Ca2+). Koncentrácia vápnika môže vystupovať aj ako koncový indikátor v titráciách tvrdej vody EDTA-Ca/Mg. VISE má kombinovanú, gélovú elektródu bez možnosti doplnenia náplne. Rovnako ako iné membrány ión-selektívnych elektród vyrobené z PVC […]

senzor cl-bta

Chloridová ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: CL-BTA

Zistenie koncentrácie chloridového iónu Cl- umožňuje rýchle meranie slanosti rôznych vzoriek vody. Chloridová ión-selektívna elektróda (ISE) je vhodná na zisťovanie úrovne slanosti morskej vody alebo rôznych jedál. Chloridová ión-selektívna elektróda má kombinovanú, gélovú elektródu bez možnosti doplnenia náplne. Na rozdiel od iných Vernierovych ión-selektívnych elektród má chloridová ISE membránu v tuhom stave, ktorá nevyžaduje výmenu.
Dôležité […]

senzor co2-bta

Senzor plynu CO2

Kód senzora: CO2-BTA

Plynový senzor CO2 s rozsahmi merania 0 až 10.000 ppm a 0 až 100.000 ppm. Je možné ho použiť pri mnohých experimentoch aj súčasne so senzorom O2-BTA, ako aj na štúdium dýchania človeka. So senzorom sa dodáva 250 ml fľaša na vzorky. K senzoru je vhodné dokúpiť biokomory BC-250 alebo BC-2000, ktoré majú otvory prispôsobené […]

senzor col-bta

Kolorimeter

Kód senzora: COL-BTA

Vernierov kolorimeter je určený na stanovenie koncentrácie roztoku pomocou analýzy intenzity jeho farby. Kolorimeter meria množstvo svetla, ktoré prechádza cez vzorku roztoku na vybranej vlnovej dĺžke. K jednoduchosti použitia kolorimetra prispieva tiež jeho automatická identifikácia a jednostupňová kalibrácia. V balení kolorimetra je 15 kyviet objemu 3,5 ml.

senzor con-bta

Senzor vodivosti vodných roztokov

Kód senzora: CON-BTA

Senzor vodivosti vodných roztokov meria iónový obsah meraním vodivosti. Senzor je využiteľný na chémii, biológii a environmentálnych predmetoch. Senzor vodivosti má tri rozsahy, ktoré umožňujú získať čo najpresnejšie výsledky. Učitelia biológie môžu senzor využiť pri demonštrácii difúzie iónov cez membrány. Na hodinách chémie budú zase študenti môcť zisťovať rozdiel medzi iónovými a molekulárnymi zlúčeninami, silnými […]

senzor do-bta

Senzor kyslíka vo vode

Kód senzora: DO-BTA

UŽ SA NEVYRÁBA, NÁHRADA JE ODO-BTA alebo GDX-ODO. Senzor kyslíka vo vode meria koncentráciu rozpusteného kyslíka vo vode, v teréne alebo v laboratóriu. Senzor je vhodný na hodiny biológie, chémie, ekológie alebo pre integrované vedecké vyučovanie. Senzor sa dá použiť na širokú škálu experimentov, pri ktorých sa merajú zmeny v úrovniach koncentrácie rozpustného kyslíka, čo je […]

senzor vrm-btd

Vernierov radiačný monitor

Kód senzora: VRM-BTD

Vernierov radiačný monitor deteguje alfa, beta, gamma a röntgenové žiarenie. Je možné ho použiť na kvantitatívnu jadrovú štatistiku, meranie tienenia, meranie rýchlosti jadrového rozpadu a meranie výskytu radónu. Vernierov radiačný monitor je zložený z Geigerovej-Müllerovej trubice s halogénovým zhášaním a so sľudovým okienkom hustoty 1,5 až 2 mg/cm2, uloženej v malom, robustnom, plastovom obale. Senzor […]