Vernierov radiačný monitor

Kód senzora: VRM-BTD

senzor VRM-BTD

Popis

Vernierov radiačný monitor deteguje alfa, beta, gamma a röntgenové žiarenie. Je možné ho použiť na kvantitatívnu jadrovú štatistiku, meranie tienenia, meranie rýchlosti jadrového rozpadu a meranie výskytu radónu. Vernierov radiačný monitor je zložený z Geigerovej-Müllerovej trubice s halogénovým zhášaním a so sľudovým okienkom hustoty 1,5 až 2 mg/cm2, uloženej v malom, robustnom, plastovom obale. Senzor nepotrebuje batériu, energiu získava z interfejsu zberu údajov.

Technické údaje

Senzor: LND 712 (alebo ekvivalent), GM trubica s halogénovým zhášaním a so sľudovým okienkom hustoty 1,5 až 2 mg/cm2.
Citlivý na alfa, beta, gamma a röntgenové žiarenie.
Napájanie z interfejsu zberu údajov.
Pri radiačnej detekcii bliká červená LED.

Podpora

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk