Biológia a environmenálne vedy

senzor irt-bta

Infračervený teplotný senzor (už sa nedodáva)

Kód senzora: IRT-BTA

Bezkontaktný infračervený teplomer na okamžité meranie teploty povrchov rôznych objektov. Senzor pracuje na základe merania infračerveného žiarenia vyžarovaného telesom.

senzor k-bta

Draslíková iónselektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: K-BTA

Draslíková ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie draselných iónov (K+) v roztoku. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
 Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. Ak sú dlho skladované, môže tiež dôjsť ku skráteniu ich očakávanej životnosti. Dôležité upozornenie: Ión-selektívne elektródy vyžadujú pre […]

senzor lga-bta

Senzor zrýchlenia (nízke g)

Kód senzora: LGA-BTA

Senzor zrýchlenia pre priame meranie zrýchlenia v jednej osi v rozsahu do ± 50 m/s2. Senzor je možné namontovať na vozíček dynamického vozíčkového systému.

senzor ls-bta

Senzor svetla

Kód senzora: LS-BTA

Senzor svetla so spektrálnou citlivosťou približnou citlivosti ľudského oka. Je na experimenty s osvetlením, polarizačnými filtrami, odrazom a slnečným svetlom.

senzor mg-bta

Senzor magnetického poľa

Kód senzora: MG-BTA

Senzor magnetického poľa sa používa pre štúdium permanentných magnetov, cievok a rôznych elektrických zariadení. Základom senzora je Hallova sonda. Senzor má dva rozsahy citlivosti. Je dostatočne citlivý aj na meranie zemského magnetického poľa. Merací koniec senzora je sklopný o 90°, čo umožňuje meranie v navzájom kolmých rovinách. Je tiež schopný merať relatívne silné magnetické polia […]

senzor nh4-bta

Amóniová ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: NH4-BTA

Amóniová ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie amóniových iónov (NH4+), napríklad zanesených od hnojív, do vodných tokov. Dá sa použiť aj na meranie amóniových iónov vzniknutých konverziou NH3 v kyslých roztokoch. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. […]

senzor no3-bta

Dusičnanová ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: NO3-BTA

Dusičnanová ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie dusičnanových iónov (NO3-), napríklad zanesených od hnojív, z kyslých dažďov, alebo z rozpadajúcich sa rastlín a živočíchov do vodných tokov. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
 Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. Ak sú dlho […]

senzor o2-bta

Senzor plynu O2

Kód senzora: O2-BTA

Senzor plynu O2 vhodný na meranie koncentrácie kyslíka vo vzduchu. Nesmie sa použiť na meranie v kvapaline. Je vhodný pre použitie pri biologických a chemických experimentoch. Rozsah merania je 0 až 27%. Je možné ho použiť pri mnohých experimentoch súčasne so senzorom oxidu uhličitého CO2-BTA, ako aj na štúdium dýchania človeka. So senzorom sa dodáva […]

senzor odo-bta

Optický senzor rozpusteného kyslíka

Kód senzora: ODO-BTA

Už sa nevyrába, jeho náhrada je GDX-ODO. Senzor rozpusteného kyslíka vo vode postavený na luminiscenčnej technológii. Umožňuje merania v laboratóriu aj v prírode. Senzor je pri práci veľmi pohotový, nevyžaduje žiadnu prípravu, žiadne roztoky náplne ani kalibráciu. Má zabudovanú teplotnú a tlakovú kompenzáciu. Rozsah merania od 0 do 20 mg/l.

senzor orp-bta

Senzor ORP (oxidačno-redukčného potenciálu)

Kód senzora: ORP-BTA

Senzor oxidačno-redukčného potenciálu meria schopnosť roztoku ako oxidačného alebo redukčného činidla. ORP senzor sa používa napríklad na meranie oxidačnej schopnosti chlóru vo vode bazénu, alebo na stanovenie bodu ekvivalencie pri oxidačno-redukčných reakciách. ORP senzor pozostáva z dvoch častí: platinovej elektródy a referenčnej Ag/AgCl elektródy. Rozsah merania je od -450 do 1100 mV. Súčasťou dodávky je […]