Draslíková iónselektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: K-BTA

senzor K-BTA

Popis

Draslíková ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie draselných iónov (K+) v roztoku. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
 Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. Ak sú dlho skladované, môže tiež dôjsť ku skráteniu ich očakávanej životnosti. Dôležité upozornenie: Ión-selektívne elektródy vyžadujú pre dosiahnutie požadovaných výsledkov správnu techniku merania a dôkladnú kalibráciu.
Kalibračné roztoky: V balení elektródy sú kalibračné roztoky vysokého a nízkeho bodu kalibrácie po 30 ml. Kalibračné roztoky sa dajú dokúpiť v 500 ml baleniach.

 Existuje verzia tejto elektródy s BNC konektorom (K-BNC), vhodná na použitie s bezdrôtovým elektródovým zosilňovačom GW-EA.

Technické údaje

Rozsah: 90 – 39.000 mg/l. 
pH rozsah: 2 – 12.
Rozsah teplôt: 0 – 40°C (bez kompenzácie).
Interferujúce ióny: Rb2+, Cs2+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Li+. Odpor elektródy: >50 mΩ. Sklon kalibrácie elektródy: 56 ±4 mV/dekádu pri 25°C.
Typické kalibračné napätie: 2,7 V (1000 ppm), 1,9 V (10 ppm).
Opakovateľnosť (presnosť): ± 11% plného rozsahu.
Minimálny objem vzorky: 3 ml v 50 ml kadičke.

K senzoru je možné dokúpiť

Príslušenstvo
Príslušenstvo

K-LST štandardný roztok nízkeho bodu kalibrácie (10 mg/l), balenie 500 ml.
 K-HST štandardný roztok vysokého bodu kalibrácie (1000 mg/l), balenie 500 ml.
 K-MOD náhradný draslíkový merací modul.

Podpora

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk