Plynový chromatograf GC Mini Plus

Kód senzora: GC2-MINI

senzor GC2-MINI

Popis

Prenosný prístroj určený na separáciu, analýzu a identifikáciu zložiek prchavých kvapalín alebo plynov.

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje

Chromatograf pracuje s účinným systémom zabudovanej, softvérovo kontrolovanej pumpy, ktorá používa ako hnací plyn bežný vzduch. Prístroj sa pripája na USB port počítača alebo LabQuestu 2, analýza pomocou integrácie vrcholov a stanovenia času prechodu je zabudovaná priamo v aplikácii pre LabQuest a v softvéri Logger Pro. V chromatografe sa dajú použiť nasledujúce látky: alkoholy, aldehydy, amidy, polárne-substituované aromatické uhľovodíky, karboxylové kyseliny, estery, étery, heretocykly, halogénované uhľovodíky, ketóny, nitrily, aromatické nitroalkány, fosfonáty, sulfidy. Kolóna: kapilárna kolóna 11m, Restek MXT-1 Stainless. Regulácia tlaku: softvérovo ovládaná, 1-21 kPa nad okolitým tlakom. Vstrekovanie vzorky: priloženou 1µl sklenenou striekačkou, vstrek priamo zo striekačky do kolóny cez antiseptický uzáver. V balení chromatografu sú 2 antiseptické uzávery so životnosťou pribl. 150 vstrekov. Vstrekovaný objem vzorky: 0,01 to 1,0 µl. Regulácia teploty: softvérová, 30-160°C. Teplotný nábeh kolóny: max. 10°C/min. Hmotnosť: 1,30 kg, Rozmery: 10,8x13,3x19,1 cm. Obsah balenia: Chromatograf CG Mini Plus, sieťový napájací adaptér, striekača Hamilton 1µl, dva antiseptické uzávery (tretí je už namontovaný na prístroji), USB kábel, zbierka úloh „Gas Chromatography Investigations with the Mini GC“, transportný kufrík.

K senzoru je možné dokúpiť

Príslušenstvo
Príslušenstvo

Náhradné antiseptické uzávery, bal 4 ks: GC-SEP.  Náhradná striekačka 1µl: GC-SYR-MIC.

Podpora

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk