Go Direct spektrofotometer

Kód senzora: GDX-SVISPL

senzor GDX-SVISPL

Popis

Spektrofotometer dokáže merať absorbanciu, transmitanciu a fluorescenciu vzorky roztoku v kyvete. S prídavným optickým káblom VSP-FIBER môže merať aj emisné spektrá svetelných zdrojov. Umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, do počítačov alebo mobilných zariadení.

Spektrofotometer je možné použiť všade tam, kde sa používa aj káblový spektrofotometer SVIS-PL:

  • Štúdium Beerovho zákona v konkrétnej vlnovej dĺžke svetla
  • Meranie absorbancie a percentuálnej transmitancie roztoku v spojitom spektre.
  • Meranie fluorescencie roztoku pri excitácii 405 nm a 500 nm svetlom.
  • Kinetické experimenty so zmenami parametrov roztokov v čase.
  • Meranie emisie rozličných svetelných zdrojov alebo látok pri plameňových skúškach v chémii.

Technické údaje

  • Rozsah vlnových dĺžok: 380 nm až 950 nm
  • Rozlíženie pribl.: 1 nm medzi meranými hodnotami (záznam 570 hodnôt)
  • Zdroj svetla: biela žiarovka so živ. pribl. 8000 hodín, jednobodová kalibrácia, LED pole so živ. pribl. 100,000 hodín.
Príslušenstvo: V balení spektrofotometra je 15 kyviet, mini USB kábel a nabíjačka. Pripájanie: Bezdrôtový Bluetooth prenos dát alebo káblové USB pripájanie na  meracie jednotky LabQuest2, počítače  Windows, Macintosh, Chromebooky a mobilné zariadenia Android a iOS.

K senzoru je možné dokúpiť

Príslušenstvo
Príslušenstvo

VSP-FIBER Optický kábel pre GDX-SVISPL

Podpora

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk