Bezdrôtové/USB senzory typu Go Direct

senzor gdx-hd

GDX Ručný dynamometer

Kód senzora: GDX-HD

Ručný dynamometer na meranie sily dlane a prstov ruky.

senzor gdx-isea

Go Direct elektródový zosilňovač pre iónselektívne elektródy

Kód senzora: GDX-ISEA

Elektródový zosilňovač pre meranie v jednotkách mV a mg/l pre zosilňovanie signálov z chemických iónselektívnych elektród. Dá sa použiť aj v spojení s kompatibilnými elektródami iných výrobcov. Elektródy sa pripájajú konektorom typu BNC.

senzor gdx-lc

Go Direct senzor svetla a farby

Kód senzora: GDX-LC

Nový, výkonný a všestranný senzor svetla. Pracuje v oblasti viditeľného aj ultrafialového spektra svetla. Kombinuje v sebe viacero senzorov: Senzor viditeľného svetla s rýchlym vzorkovaním (až 1000 Hz), ktorý umožňuje zachytenie aj blikajúcich zdrojov svetla, ako sú fluorescenčné žiarivky. RGB senzor farby, ktorý meria relatívne zložky svetla v červenej, zelenej a modrej oblasti. Má zabudované […]

senzor gdx-md

Go Direct senzor polohy a pohybu

Kód senzora: GDX-MD

Ultrazvukový senzor polohy a pohybu novej koncepcie. Meria polohu, rýchlosť a zrýchlenie pohybujúcich sa objektov od 15 cm do 3,5 m. Kompaktná stavba s bezdrôtovým prenosom zjednodušuje použitie senzora pri dynamických experimentoch. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Nová konštrukcia senzora a […]

senzor gdx-mlt

Go Direct stanica tavenia

Kód senzora: GDX-MLT

Stanica tavenia je určená na presné stanovenie teploty tavenia tuhých látok. Stanica umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Stanica tavenia umožňuje stanoviť bod tavenia vizuálnou kapilárnou metódou. Stanica presne meria teplotu tavenia tuhých látok približne do 260°C, s možnosťou grafického zobrazovania priebehu […]

senzor gdx-nrg

Go Direct senzor elektrickej energie

Kód senzora: GDX-NRG

Senzor elektrickej energie na meranie napätia, prúdu, výkonu a elektrickej energie.

senzor gdx-o2

Go Direct senzor plynného kyslíka

Kód senzora: GDX-O2

Senzor koncentrácie plynného kyslíka

senzor gdx-odo

Go Direct optický senzor kyslíka vo vode

Kód senzora: GDX-ODO

Senzor na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vode optickou metódou.

senzor gdx-orp

Go Direct senzor ORP

Kód senzora: GDX-ORP

Senzor sa dajú použiť všade tam, kde sa používajú klasické káblové senzory pH a ORP. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Senzor patrí medzi základné meracie senzory v chémii. Veľká výhoda je možnosť bezdrôtového prenosu dát, čo senzor oslobodzuje od káblov, […]

senzor gdx-ph

Go Direct senzor pH

Kód senzora: GDX-PH

  Popis Senzor patrí medzi základné meracie senzory v chémii. Veľká výhoda je možnosť bezdrôtového prenosu dát, čo senzor oslobodzuje od káblov, ktoré môžu pri chemických experimentoch prekážať. Typické experimenty s týmto senzorom sú: Acido-bázické titrácie Monitorovanie zmien pH počas reakcie Štúdium kyslosti alebo zásaditosti vodných tokov Štúdium kyselín a zásad v domácnosti Meranie oxidačno-redukčných […]