GDX Iónselektívne elektródy

Kód senzora: GDX-CA, 
GDX-CL,
 GDX-K, 
GDX-NH4, 
GDX-NO3

senzor GDX-CA, 
GDX-CL,
 GDX-K, 
GDX-NH4, 
GDX-NO3

Popis

Iónselektívne (ISE) elektródy iónov vápnika, chloridov, draslíka, amónia a dusičnanov v bezdrôtovom prevedení.

Technické údaje

 Súčasťou dodávky jednotlivých ISE elektród je vždy samotná elektróda s BNC pripájaním a elektródový zosilňovač GDX-ISE. Balenie obsahuje tiež odkladaciu fľaštičku elektródy, namáčaciu fľaštičku a 20 ml balenia kalibračných roztokov vysokého a nízkeho štandardu. Meracie moduly ISE (CA, K, NH4 a NO3) elektród sú uzavretého, gélového typu s PVC membránami, a je možné ich po skončení ich životnosti samostatne dokúpiť a vymeniť za nové. Elektróda GDX-CL má merací modul z tuhej látky, bez možnosti výmeny.Technické údaje:GDX-CA:

 • Elektróda meria koncentráciu vápnikových iónov Ca2+.
 • Rozsah (mV): ±1000 mV
 • Rozsah koncentrácií: 1 – 40.000 mg/l.
 • Interferujúce ióny: Pb2+, Hg2+, Si2+, Cu2+, Ni2+, NH3, Na+, L1+, K+, Ba2+, Zn2+, Mg2+.
 • Rozsah pH: 2 až 8 (bez pH kompenzácie).
 • Teplotný rozsah: 0 až 40°C (bez teplotnej kompenzácie.
 • Sklon kalibrácie elektródy: 26 ±2 mV/dekádu pri 25°C. Vnútorný odpor elektródy: 100 MΩ. Hĺbka minimálneho ponoru: 2,8 cm.
GDX-CL:
 • Elektróda meria koncentráciu chloridových iónov Cl-.
 • Rozsah (mV): ±1000 mV
 • Rozsah koncentrácií: 2 až 35.000 mg/l. Presnosť: ±10% v celom rozsahu (kalibrácia v rozsahu 10 až 1000 mg/l).
 • Rozsah pH: 2 až 12 (bez pH kompenzácie). Interferujúce ióny: CN–, Br–, I–, S2-, , OH–, NH3.
 • Sklon kalibrácie elektródy: -56 ±3 mV/dekádu.
 • Vnútorný odpor elektródy: 1 až 5 MΩ.
 • Teplotný rozsah: 0 až 80°C (bez teplotnej kompenzácie).
 • Hĺbka minimálneho ponoru: 2,8 cm.
GDX-K:Elektróda meria koncentráciu draselných iónov K+.
 • Rozsah (mV): ±1000 mV.
 • Rozsah koncentrácií: 90 – 39.000 mg/l.
 • Presnosť: ±10% plného rozsahu (pri kalibrácii na 10 až 1000 mg/l).
 • pH rozsah: 2 – 12 (bez pH kompenzácie).
 • Rozsah teplôt: 0 – 40°C (bez kompenzácie).
 • Interferujúce ióny: Cs2+, NH4+, H+, Ag+, Li+, Na+. Odpor elektródy: 100 až 200 kΩ.
 • Sklon kalibrácie elektródy: 56 ±3 mV/dekádu pri 25°C.
 • Minimálny objem vzorky: elektróda musí byť ponorená do hĺbky 2,8 cm.
GDX-NH4:Elektróda meria koncentráciu amóniových iónov NH4+.
 • Rozsah (mV): ±1000 mV.
 • Rozsah koncentrácií: 1 – 18.000 mg/l.
 • Presnosť: ±10% plného rozsahu (pri kalibrácii na 1 až 100 mg/l).
 • pH rozsah: 2 – 7 (bez pH kompenzácie).
 • Rozsah teplôt: 0 – 40°C (bez kompenzácie).
 • Interferujúce ióny: K+, Li+, Na+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+. Odpor elektródy: 0,1 až 5 MΩ.
 • Sklon kalibrácie elektródy: 55 ±3 mV/dekádu pri 25°C.
 • Minimálny objem vzorky: elektróda musí byť ponorená do hĺbky 2,8 cm.
GDX-NO3:Elektróda meria koncentráciu dusičnanových iónov NO3-.
 • Rozsah (mV): ±1000 mV.
 • Rozsah koncentrácií: 1 – 14.000 mg/l.
 • Presnosť: ±10% plného rozsahu (pri kalibrácii na 1 až 100 mg/l).
 • pH rozsah: 2,5 – 11 (bez pH kompenzácie).
 • Rozsah teplôt: 0 – 40°C (bez kompenzácie).
 • Interferujúce ióny: ClO4–, I–, ClO3–, F–. Odpor elektródy: 0,1 až 5 MΩ.
 • Sklon kalibrácie elektródy: 55 ±3 mV/dekádu pri 25°C.
 • Minimálny objem vzorky: elektróda musí byť ponorená do hĺbky 2,8 cm.
Pripájanie: Bezdrôtový Bluetooth prenos alebo káblové USB pripájanie na meracie jednotky radu LabQuest, počítače s OS Windows, Mac, Chromebook a mobilné zariadenia Android a iOS.

K senzoru je možné dokúpiť

Príslušenstvo
Príslušenstvo

Náhradné kalibračné roztoky v balení po 500 ml. Ku každému typu ISE elektródy prislúchajú vždy 2 roztoky: roztok nízkeho a roztok vysokého bodu kalibrácie. Objednávacie kódy roztokov sú v tvare: nízky bod kalibrácie LST-XX, vysoký bod kalibrácie HST-XX. XX je vždy príslušný kód iónu, na ktorý je elektróda citlivá (CA, CL, K, NH4 a NO3).

Podpora

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk