Bezdrôtové/USB senzory typu Go Direct

senzor gdx-crg

Go Direct nabíjacia stanica

Kód senzora: GDX-CRG

Stanica nabíjania pre súčasné nabíjanie 8 ks vložených (tyčových typov) GDX senzorov a 8 ks senzorov pripojených cez USB káblové zásuvky. Stanica umožňuje nabíjať aj senzory typu GW (Go Wireless).

senzor gdx-cur

Go Direct senzor elektrického prúdu

Kód senzora: GDX-CUR

Senzor elektrického prúdu s rozsahmi +/-1A a +/- 0,1 A. Je vhodný na štúdium Ohmovho zákona a RLC obvodov v spojení so senzorom rozdielového napätia GDX-VOLT.

senzor gdx-dc

Go Direct počítadlo kvapiek

Kód senzora: GDX-DC

Počítadlo kvapiek sa používa na presné počítanie kvapiek titrantu pri titrácii a na automatický prevod počtu kvapiek na objem titrantu. Počítadlo umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Počítadlo má otvorenú vidlicu s optickou registráciou padajúcich kvapiek. Telo počítadla môže slúžiť aj ako […]

senzor gdx-ea

Go Direct elektródový zosilňovač

Kód senzora: GDX-EA

Elektródový zosilňovač pre meranie v jednotkách pH a mV pre zosilňovanie signálov z chemických elektród typov pH, ORP a iónselektívnych elektród. Používa sa v spojení s rozličnými elektródami Vernier, ako aj s kompatibilnými elektródami iných výrobcov. Je možné použiť aj pre iónselektívne elektródy, indikácia však bude len v mV. Pre tieto elektródy je určený zosilňovač […]

senzor gdx-ekg

Go Direct senzor EKG

Kód senzora: GDX-EKG

EKG senzor meria elektrické signály vznikajúce pri kontrakcii svalov. Je možné ho použiť na štandardné 3-vodičové EKG meranie, alebo na povrchové EMG meranie. Jednotlivé vodiče senzora sa pripájajú na jednorazové elektródy. Súčasťou dodávky je 100 jednorazových elektród. Náhradné balenie 100 ks elektród má kód ELEC.

senzor gdx-etoh

GDX Senzor etanolových pár

Kód senzora: GDX-ETOH

Senzor meria koncentráciu etanolových pár nad vodným roztokom

senzor gdx-for

Go Direct senzor sily a zrýchlenia

Kód senzora: GDX-FOR

Kombinovaná zostava senzora sily, 3-osého senzora zrýchlenia a 3-osého gyroskopu. Jedinečná kombinácia viacerých senzorov, ktoré umožňujú robiť rozličné dynamické a statické experimenty so silou a zrýchlením. Bezdrôtové pripojenie senzora umožňuje napríklad jeho voľné otáčanie na lanku, voľný pohyb v priestor a upevnenie na rozličné pohybujúce sa objekty, bez obmedzenia káblového pripojenia. Senzor sily a zrýchlenia […]

senzor gdx-fph

Go Direct Tris kompatibilný plochý senzor pH

Kód senzora: GDX-FPH

Dvoj-prechodový pH senzor. Kompatibilný s Tris puframi a s roztokmi s obsahom proteínov. Plochá konštrukcia je vhodná na meranie pH polotuhých látok, ako sú potraviny alebo pôda. Keďže je sklenená membrána plochá, ľahšie sa čistí, je odolnejšia a je možné s ňou robiť merania na rovnej ploche alebo merať pH menších vzoriek, čo robí tento […]

senzor gdx-gp

Go Direct senzor tlaku plynu

Kód senzora: GDX-GP

Senzor meria absolútny tlak plynu. Umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, do počítačov alebo mobilných zariadení. Popis Senzor je možné použiť všade tam, kde sa používa káblový senzor tlaku plynu GPS-BTA. Oproti nemu má Go Direct senzor tlaku plynu rozšírený rozsah a zlepšenú presnosť: Štúdium vlastností plynov. Štúdium […]

senzor gdx-gph

Go Direct sklenený pH senzor

Kód senzora: GDX-GPH

Sklenený pH senzor s vysoko kvalitnou elektródou na použitie vo vodných, heterogénných a organických roztokoch.