Senzor elektrického prúdu

Kód senzora: DCP-BTA

senzor DCP-BTA

Popis

Ampérmeter pre použitie v obvodoch jednosmerného a nízkofrekvenčného striedavého napätia do 600 mA. V kombinácii so senzorom rozdielového napätia (DVP-BTA) môžete skúmať Ohmov zákon a sériové a paralelné obvody. Odporový bočník 0,1 Ω minimalizuje zásah do obvodu. Ak by prúd prekračoval 1 A, použite senzor veľkého elektrického prúdu (HCS-BTA).

Technické údaje

Rozsah: ± 0,6 A. Maximálne napätie na ktoromkoľvek vstupe: ± 10 V. Vstupná impedancia (medzi vstupmi): 0,1 Ω. Vstupná impedancia (voči zemi): 10 MΩ. Rozlíšenie: 0,31 mA (LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, Go!Link, LabPro). Linearita: 0,01%. Napájacie napätie: 5 V=. Prúd v Ampéroch: Sklon: –0,25 A/V. Nulový bod: 0,625 A.

Podpora

Zaujali Vás možnosti produktu?

Radi Vám z odpovieme na ďalšie otázky.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0918347372, 0905580022, alebo emailom spisak.peter(at)pmsdelta.sk