Dynamické a mechanické systémy.

senzor ps-vpl

Zastavovač projektilov

Kód senzora: PS-VPL

Mechanický zastavovač projektilu po dopade na zem.

senzor tof-vpl

Podložka merania času letu projektilu

Kód senzora: TOF-VPL

Podložka s elektronickým zariadením na presné meranie času letu projektilu vystreleného z vystreľovača VPL.

senzor iom-vpl

Demonštrátor nezávislosti pohybu

Kód senzora: IOM-VPL

Nástavec na hlaveň vystreľovača VPL, ktorý zabezpečí, že v momente vystrelenia projektilu sa iný projektil spustí voľným pádom smerom dole.

senzor wxt-vpl

Voskovaná náhradná páska k VPL (9 m)

Kód senzora: WXT-VPL

Náhradná voskovaná páska k VPL.

senzor vsmt

Vernierov testovací rám konštrukcií a materiálov

Kód senzora: VSMT

Rám na testovanie modelov konštrukcií mostov a iných stavebných konštrukcií.

senzor dts-cfan

Ventilátor vozíka

Kód senzora: DTS-CFAN

Tento modulárny ventilátor môžete namontovať na vozík dymanickej dráhy alebo na GDX senzorový vozík, aby ste zabezpečili konštantnú silu pre experimenty v oblasti kinematiky a dynamiky. Použitie jedného alebo viacerých ventilátorov na jednom vozíku umožňuje študentom skúmať kinematické a dynamické experimenty s konštantným zrýchlením, premenlivou hmotnosťou, premenlivým uhlom ťahu a premenlivým ťahom.

senzor dts-gdx

GDX Bezdrôtový vozíčkový systém Vernier (1,2m)

Kód senzora: DTS-GDX

Vozíčkový systém dĺžky 1,2 m s vozíčkami s bezdrôtovým pripájaním na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie.

senzor dts-gdx-long

GDX Bezdrôtový vozíčkový systém Vernier dlhý (2,2m)

Kód senzora: DTS-GDX-LONG

Vozíčkový systém dĺžky 2,2 m s vozíčkami s bezdrôtovým pripájaním na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie.

senzor gdx-cart-ak

GDX-CART-AK Sada príslušenstva GDX vozíkov

Kód senzora: GDX-CART-AK

Sada príslušenstva k vozíku typu GDX.

senzor gdx-cart-y 
gdx-cart-g

GDX Bezdrôtový senzorový vozík žltý


GDX Bezdrôtový senzorový vozík zelený

Kód senzora: GDX-CART-Y 
GDX-CART-G

Vozíčky pre dynamický systém s bezdrôtovým pripájaním.