Nový cenník na rok 2022

Na stránke Cenníky a návody  sme uverejnili nový ceník na rok 2022 platný od 1.1.2022. Súčasne s ním si môžete prezrieť elektronické katalógy produktov pre základnú a strednú školu pre vaše laboratórne zostavy senzorov, interfejsov a ďalších produktov.