Nové bezdrôtové / USB senzory Go Direct

Nová kategória univerzálnych senzorov, ktoré v sebe kombinujú výhody bezdrôtových Bluetooth senzorov, USB senzorov a bežných  káblových senzorov.

Senzory majú autonómne napájanie zabudovanou batériou, môžu pracovať buď v spojení s interfejsovými jednotkami LabQuest 2, alebo priamym pripojením na počítače Windows, Macintosh, na Chromebooky a na mobilné zariadenia s OS Android a iOS.

Vnášajú do laboratória nebývalú flexibilitu. Pripájanie k meracím zariadeniam je rýchle a intuitívne. Oslobodzujú experiment od zbytočných káblov a úvah o použitých záznamových zariadeniach, pretože sa dokážu prispôsobiť interfejsu, počítaču alebo inému komunikačnému zariadeniu, podľa ich možností, buď bezdrôtovým alebo USB pripojením bez ohľadu na použitý operačný systém.

Neobťažujú študentov a učiteľov rozmýšľaním o výbere vhodného záznamového zariadenia, pretože môžu použiť Vernierov interfejs, počítač, Chromebook, vlastný tablet alebo mobilný telefón, bez ohľadu na operačný systém.

Mnohé z nových senzorov Go Direct sú kombinované senzory, pozostávajúce s viacerých systémov, napríklad GDX senzor svetla a farby, ktorý dokáže merať intenzitu osvetlenia, RGB a UVA a UVB zložky svetla.

Senzory zachovávajú kompatibilitu s ostatnými kategóriami existujúcich senzorov Vernier, či už bezdrôtových alebo káblových a je možné ich používať aj v kombinácii s nimi.

Viacej v kategórii venovanej senzorom Go Direct