Softvér Vernier Graphical Analysis

Graphical Analysis (GA) je bezplatná aplikácia určená na zber a vyhodnocovanie dát z experimentov pomocou senzorov Vernier.

GA sa dá nainštalovať na počítače Windows a Apple MAC OS, ako aj na mobilné zariadenia (tablety a smartfóny) systémov Apple a Android.

GA si môžete bezplatne stiahnuť tu: https://www.vernier.com/products/graphical-analysis/free/

Do mobilných zariadení si GA bezplatne stiahnete cez príslušné web obchody.

Aplikácia ide aj v slovenčine, slovenčina sa automaticky zapne podľa jazyka operačného systému počítača.  

Stiahnite si Vernier Graphical Analysis do vášho zariadenia a vyskúšajte si prácu s touto aplikáciou. Popis a ďalšie informácie nájdete tu: https://pmsdelta.sk/softver/graphical-analysis-pre-ios-a-android/

Graphical Analysis má platenú nadstavbu, Graphical Analysis PRO (GAP).  

Táto nadstavba umožňuje zdieľanie dát z reálneho experimentu, ktorý robí napríklad učiteľ v školskom laboratóriu pomocou senzorov Vernier, so študentmi po internete v reálnom čase. Študenti sa takto môžu priamo zúčastňovať na experimente, ktorý beží vzdialene v školskom laboratóriu. 

Toto môže byť zvlášť výhodné v čase, keď nie je možné vyučovať prezenčne.

Nadstavba Graphical Analysis Pro sa kupuje ako ročná (alebo aj viacročná) multilicencia pre celú školu a všetkých študentov školy. Licenčné poplatky závisia od druhu a veľkosti školy a sú uvedené v našom cenníku: https://pmsdelta.sk/cenniky-katalogy/

Graphical Analysis PRO bezplatne na prvý polrok 2022.

Vernier ponúka učiteľom a študentom na celom svete bezplatne si vyskúšať nadstavbu Graphical Analysis PRO od 1. februára až do konca júna 2022.

Vyplňte jednoduchý informačný formulár o vašej škole a stiahnite si trial verziu Graphical Analysis PRO tu: https://www.vernier.com/products/graphical-analysis/trial/

Tu je video (so slovenskými titulkami), ktoré vysvetľuje, ako funguje zdieľanie dát z experimentu po internete pomocou nadstavby softvéru Graphical Analysis PRO.