Príspevok na digitalizáciu – zostavy senzorov Vernier pre školy

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.

Pripravili sme návrh zostáv senzorov Vernier pre všetky typy škôl, ktoré by mohli byť využité v rámci tejto digitálnej transformácie vzdelávania:

STRÁNKA S NÁVRHAMI POKUSOV A SENZOROV PRE VAŠE PRÍRODOVEDNÉ LABORATÓRIÁ