dts-ec

DTS-EC

DYNAMICKÝ VOZÍČKOVÝ SYSTÉM S OPTICKÝM KÓDOVANÍM (1,2M) Vozíčkový systém s optickým kódovaním na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie.

ves-bta

VES-BTA

Senzor na meranie elektrického prúdu, napätia, energie a výkonu vhodný pre štúdium veterných turbín, solárnych článkov a iných elektrických zariadení. Senzor má dva vstupy: meranie napätia, meranie prúdu a dva výstupy typu BTA.