sls-bta

SLS-BTA

Senzor úrovne hluku je jednoduchý senzor určený na meranie úrovne zvuku v prostredí školskej triedy. Senzor umožňuje merať úroveň zvuku v decibeloch. Meranie je veľmi jednoduché, nie sú pritom potrebné vedomosti o váženom meraní. čase odozvy alebo rozsahu stupnice dB.
Senzor pracuje s vážením typu A, to znamená, že jeho vlastnosti sú podobné vlastnostiam ľudského ucha. […]

LabQuest Stream

LQ-STREAM

LabQuest Stream je multikanálový a multiplatformový interfejs, určený pre zber údajov z prírodovedných experimentov v spojení s počítačmi a mobilnými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth Smart (4.0) alebo USB pripojenia. Pre prácu s týmto interfejsom je možné použiť komunikačné zariadenia (tablety, smartfóny) systémov Apple iOS alebo Android, Chromebooky alebo počítače systémov Windows a Mac. K interfejsu je […]

vsp-fp

VSP-FP

Flash fotolytický spektrometer s jednoduchým použitím určený na demonštráciu princípov chemickej kinetiky a fotochémie. Meria časové zmeny absorpcie a emisie na vzorke excitovanej svetlom jednej vlnovej dĺžky vytvoreného filtrom. V balení spektrometra je filter 600 nm.

dts-ec

DTS-EC

DYNAMICKÝ VOZÍČKOVÝ SYSTÉM S OPTICKÝM KÓDOVANÍM (1,2M) Vozíčkový systém s optickým kódovaním na štúdium pohybu, pružných a nepružných zrážok vozíkov a zákonov zachovania hybnosti a energie.

ves-bta

VES-BTA

Senzor na meranie elektrického prúdu, napätia, energie a výkonu vhodný pre štúdium veterných turbín, solárnych článkov a iných elektrických zariadení. Senzor má dva vstupy: meranie napätia, meranie prúdu a dva výstupy typu BTA.