Bezdrôtové/USB senzory typu Go Direct

senzor gdx-3mg

Go Direct senzor mg. poľa (3-osi)

Kód senzora: GDX-3MG

Senzor je určený na meranie indukcie magnetického poľa v troch navzájom kolmých osiach. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Senzor magnetického poľa sa dá použiť na rozličné experimenty pri štúdiu magnetických polí v troch osiach: Meranie magnetickej indukcie poľa elektrických vodičov, […]

senzor gdx-ccs

Go Direct systém konštantného prúdu

Kód senzora: GDX-CCS

Systém konštantného prúdu je zdrojom jednosmerného prúdu pre použitie pri experimentoch v elektrochémii. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Systém sa dá použiť na experimenty so stanovením Avogadrovho čísla a na rozličné experimenty s pokovovaním a elektrolýzou. Systém kombinuje v sebe […]

senzor gdx-col

Go Direct kolorimeter

Kód senzora: GDX-COL

Kolorimeter meria absorbanciu alebo transmitanciu vzorky roztoku v kyvete v štyroch vlnových dĺžkach svetla. Umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, do počítačov alebo mobilných zariadení. Popis Kolorimeter je možné použiť všade tam, kde sa používa káblový kolorimeter COL-BTA: Štúdium Beerovho zákona. Stanovenie koncentrácie neznámeho roztoku. Monitorovanie zmien koncentrácie […]

senzor gdx-con

Go Direct senzor vodivosti

Kód senzora: GDX-CON

Senzor vodivosti meria elektrickú vodivosť vodných roztokov. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Senzor sa používa na stanovenie obsahu iónov vo vodnom roztoku meraním jeho elektrickej vodivosti. Meranie prebieha striedavým prúdom, čo zabraňuje polarizácii a elektrolýze. Telo senzora je s ABS […]

senzor gdx-dc

Go Direct počítadlo kvapiek

Kód senzora: GDX-DC

Počítadlo kvapiek sa používa na presné počítanie kvapiek titrantu pri titrácii a na automatický prevod počtu kvapiek na objem titrantu. Počítadlo umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Počítadlo má otvorenú vidlicu s optickou registráciou padajúcich kvapiek. Telo počítadla môže slúžiť aj ako […]

senzor gdx-for

Go Direct senzor sily a zrýchlenia

Kód senzora: GDX-FOR

Kombinovaná zostava senzora sily, 3-osého senzora zrýchlenia a 3-osého gyroskopu. Jedinečná kombinácia viacerých senzorov, ktoré umožňujú robiť rozličné dynamické a statické experimenty so silou a zrýchlením. Bezdrôtové pripojenie senzora umožňuje napríklad jeho voľné otáčanie na lanku, voľný pohyb v priestor a upevnenie na rozličné pohybujúce sa objekty, bez obmedzenia káblového pripojenia. Senzor sily a zrýchlenia […]

senzor gdx-gp

Go Direct senzor tlaku plynu

Kód senzora: GDX-GP

Senzor meria absolútny tlak plynu. Umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, do počítačov alebo mobilných zariadení. Popis Senzor je možné použiť všade tam, kde sa používa káblový senzor tlaku plynu GPS-BTA. Oproti nemu má Go Direct senzor tlaku plynu rozšírený rozsah a zlepšenú presnosť: Štúdium vlastností plynov. Štúdium […]

senzor gdx-lc

Go Direct senzor svetla a farby

Kód senzora: GDX-LC

Nový, výkonný a všestranný senzor svetla. Pracuje v oblasti viditeľného aj ultrafialového spektra svetla. Kombinuje v sebe viacero senzorov: Senzor viditeľného svetla s rýchlym vzorkovaním (až 1000 Hz), ktorý umožňuje zachytenie aj blikajúcich zdrojov svetla, ako sú fluorescenčné žiarivky. RGB senzor farby, ktorý meria relatívne zložky svetla v červenej, zelenej a modrej oblasti. Má zabudované […]

senzor gdx-md

Go Direct senzor polohy a pohybu

Kód senzora: GDX-MD

Ultrazvukový senzor polohy a pohybu novej koncepcie. Meria polohu, rýchlosť a zrýchlenie pohybujúcich sa objektov od 15 cm do 3,5 m. Kompaktná stavba s bezdrôtovým prenosom zjednodušuje použitie senzora pri dynamických experimentoch. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Nová konštrukcia senzora a […]

senzor gdx-mlt

Go Direct stanica tavenia

Kód senzora: GDX-MLT

Stanica tavenia je určená na presné stanovenie teploty tavenia tuhých látok. Stanica umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Stanica tavenia umožňuje stanoviť bod tavenia vizuálnou kapilárnou metódou. Stanica presne meria teplotu tavenia tuhých látok približne do 260°C, s možnosťou grafického zobrazovania priebehu […]