Bezdrôtové/USB senzory typu Go Direct

senzor gdx-q

GDX Senzor statického náboja

Kód senzora: GDX-Q

Elektronický elektroskop. Na rozdiel od klasického elektroskopu môže však robiť aj kvantitatívne merania. Má extrémne vysoký vstupný odpor, na vstupe je 0,01 µF kondenzátor, čo umožňuje robiť rôzne experimenty z oblasti elektrostatiky. Senzor má tlačidlo nulovania (vybíjania) vstupného kondenzátora.

senzor gdx-rad

Go Direct radiačný monitor

Kód senzora: GDX-RAD

Radiačný monitor deteguje žiarenia alfa, beta, gama a RTG. Radiačný monitor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Radiačný monitor sa dá použiť na štúdium štatistiky radiačného rozpadu, meranie rýchlosti jadrového rozpadu a monitorovanie produktov rozpadu radónu. Jednotlivé impulzy indikuje bliknutie LED alebo […]

senzor gdx-rb

Go Direct pás monitorovania dýchania

Kód senzora: GDX-RB

Pás monitoruje frekvenciu dýchania človeka.

senzor gdx-rms

Go Direct senzor otáčavého pohybu

Kód senzora: GDX-RMS

Senzor otáčavého pohybu

senzor gdx-snd

GDX Senzor zvuku

Kód senzora: GDX-SND

Senzor je určený na meranie intenzity hluku a na záznam vlnového priebehu zvuku.

senzor gdx-spr

GDX Spirometer

Kód senzora: GDX-SPR

Bezdrôtový spirometer na štúdium dýchania človeka

senzor gdx-st

Go Direct senzor povrchovej teploty

Kód senzora: GDX-ST

Senzor vhodný na meranie povrchovej teploty s extrémne rýchlou odozvou v rozsahu –25 až 125°C

senzor gdx-tmp

Go Direct senzor teploty

Kód senzora: GDX-TMP

Senzor teploty pre univerzálne použitie. Popis Vode odolný, robustný senzor teploty, ktorý kombinuje v sebe vlastnosti bezdrôtového teplomera a káblového USB teplomera. Dá sa použiť pri množstve experimentov vo fyzike, chémii, biológii ako aj v iných vedách. Typické experimenty s týmto senzorom sú: Endotermické a exotermické reakcie Štúdium tuhnutia a topenia vody Meranie energetického obsahu […]

senzor gdx-volt

Go Direct senzor napätia

Kód senzora: GDX-VOLT

Senzor napätia je vhodný pri rozličných meraniach v jednosmerných aj striedavých elektrických obvodoch. Popis Senzor napätia pracuje ako rozdielový senzor napätia. Je vhodný na všeobecné použitie pri štúdiu jednosmerných a striedavých elektrických obvodov, elektrochemických článkov, ako aj pri štúdiu elektromagnetických javov. Typické experimenty s týmto senzorom sú: Meranie elektického potenciálu v rozličných miestach elektrických obvodov […]

senzor gdx-vpg

GDX Fotobrána

Kód senzora: GDX-VPG

Dvojitá fotobrána na presné meranie pohybu, rýchlosti a zrýchlenia.