Chémia

senzor gdx-isea

Go Direct elektródový zosilňovač pre iónselektívne elektródy

Kód senzora: GDX-ISEA

Elektródový zosilňovač pre meranie v jednotkách mV a mg/l pre zosilňovanie signálov z chemických iónselektívnych elektród. Dá sa použiť aj v spojení s kompatibilnými elektródami iných výrobcov. Elektródy sa pripájajú konektorom typu BNC.

senzor gdx-fph

Go Direct Tris kompatibilný plochý senzor pH

Kód senzora: GDX-FPH

Dvoj-prechodový pH senzor. Kompatibilný s Tris puframi a s roztokmi s obsahom proteínov. Plochá konštrukcia je vhodná na meranie pH polotuhých látok, ako sú potraviny alebo pôda. Keďže je sklenená membrána plochá, ľahšie sa čistí, je odolnejšia a je možné s ňou robiť merania na rovnej ploche alebo merať pH menších vzoriek, čo robí tento […]

senzor gdx-gph

Go Direct sklenený pH senzor

Kód senzora: GDX-GPH

Sklenený pH senzor s vysoko kvalitnou elektródou na použitie vo vodných, heterogénných a organických roztokoch.

senzor gdx-o2

Go Direct senzor plynného kyslíka

Kód senzora: GDX-O2

Senzor koncentrácie plynného kyslíka

senzor gdx-odo

Go Direct optický senzor kyslíka vo vode

Kód senzora: GDX-ODO

Senzor na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vode optickou metódou.

senzor gdx-clamp

Svorka senzora tyčového typu radu GDX

Kód senzora: GDX-CLAMP

Svorka na tyčové typy senzorov radu GDX

senzor gdx-st

Go Direct senzor povrchovej teploty

Kód senzora: GDX-ST

Senzor vhodný na meranie povrchovej teploty s extrémne rýchlou odozvou v rozsahu –25 až 125°C

senzor gdx-wrt

Go Direct širokorozsahový teplomer

Kód senzora: GDX-WRT

Širokorozsahový teplomer s rozsahom –20 až 330°C

senzor gdx-ca, 
gdx-cl,
 gdx-k, 
gdx-nh4, 
gdx-no3

GDX Iónselektívne elektródy

Kód senzora: GDX-CA, 
GDX-CL,
 GDX-K, 
GDX-NH4, 
GDX-NO3

Iónselektívne (ISE) elektródy iónov vápnika, chloridov, draslíka, amónia a dusičnanov v bezdrôtovom prevedení.

senzor gdx-etoh

GDX Senzor etanolových pár

Kód senzora: GDX-ETOH

Senzor meria koncentráciu etanolových pár nad vodným roztokom