Chémia

senzor eth-bta

Senzor etanolu

Kód senzora: ETH-BTA

Senzor určený na meranie koncentrácie etanolu vo vzduchu nad vodnou vzorkou. Senzor je vhodný na experimenty s fermentáciou, ako aj na meranie konkrétnej koncentrácie etanolu v určitej vzorke. Rozsah merania koncentrácií je od 0% do 3%.

senzor fph-bta

Plochý pH senzor (Tris kompatibilný)

Kód senzora: FPH-BTA

Dvoj-prechodový pH senzor. Kompatibilný s Tris puframi a s roztokmi s obsahom proteínov. Plochá konštrukcia je vhodná na meranie pH polotuhých látok, ako sú potraviny alebo pôda. Keďže je sklenená membrána plochá, ľahšie sa čistí, je odolnejšia a je možné s ňou robiť merania na rovnej ploche alebo merať pH menších vzoriek, čo robí tento […]

senzor gps-bta

Senzor tlaku plynu

Kód senzora: GPS-BTA

Senzor tlaku plynu sa používa na skúmanie tlakových zmien v plynoch. Je vhodný na rôzne experimenty v oblasti fyziky. chémie a biológie a iných vied. Rozsah senzoru je postačujúci na predvádzanie Boylovho zákona. Vďaka svojej citlivosti je tiež vhodný na experimenty skúmajúce tlak pary, či experimenty závislosti teploty a tlaku. Učitelia biológie môžu senzor použiť […]

senzor ina-bta

Prístrojový zosilňovač

Kód senzora: INA-BTA

Prístrojový zosilňovač slúži na zosilňovanie signálov od 20 mV do 1 V a je vhodný na zosilnenie a záznam signálov z rozličných elektrických zariadení, ktoré nie je možné priamo pripojiť na interfejsové jednotky Vernier. Môže ísť o chemické elektródy rôznych výrobcov, záznam údajov z analógových výstupov na externe zapisovače z rôznych prístrojov, chromatografov a podobne. […]

senzor irt-bta

Infračervený teplotný senzor

Kód senzora: IRT-BTA

Bezkontaktný infračervený teplomer na okamžité meranie teploty povrchov rôznych objektov. Senzor pracuje na základe merania infračerveného žiarenia vyžarovaného telesom.

senzor k-bta

Draslíková iónselektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: K-BTA

Draslíková ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie draselných iónov (K+) v roztoku. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
 Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. Ak sú dlho skladované, môže tiež dôjsť ku skráteniu ich očakávanej životnosti. Dôležité upozornenie: Ión-selektívne elektródy vyžadujú pre […]

senzor mlt-bta

Stanica na meranie teploty tavenia

Kód senzora: MLT-BTA

Merací a taviaci systém určený na meranie teploty tavenia tuhých látok v rozsahu od 30°C do 260°C. Látka sa do systému umiestňuje v špeciálnej mikroskúmavke. Látku je možné počas tavenie pozorovať cez okienko s vysoko kvalitnou lupou so zväčšením 6x. V stanici tavenia je zabudovaný chladič, ktorý skracuje čas medzi experimentami. V balení MLT-BTA je […]

senzor nh4-bta

Amóniová ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: NH4-BTA

Amóniová ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie amóniových iónov (NH4+), napríklad zanesených od hnojív, do vodných tokov. Dá sa použiť aj na meranie amóniových iónov vzniknutých konverziou NH3 v kyslých roztokoch. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. […]

senzor no3-bta

Dusičnanová ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: NO3-BTA

Dusičnanová ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie dusičnanových iónov (NO3-), napríklad zanesených od hnojív, z kyslých dažďov, alebo z rozpadajúcich sa rastlín a živočíchov do vodných tokov. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
 Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. Ak sú dlho […]

senzor o2-bta

Senzor plynu O2

Kód senzora: O2-BTA

Senzor plynu O2 vhodný na meranie koncentrácie kyslíka vo vzduchu. Nesmie sa použiť na meranie v kvapaline. Je vhodný pre použitie pri biologických a chemických experimentoch. Rozsah merania je 0 až 27%. Je možné ho použiť pri mnohých experimentoch súčasne so senzorom oxidu uhličitého CO2-BTA, ako aj na štúdium dýchania človeka. So senzorom sa dodáva […]