Fyzika

senzor gdx-snd

GDX Senzor zvuku

Kód senzora: GDX-SND

Senzor je určený na meranie intenzity hluku a na záznam vlnového priebehu zvuku.

senzor gdx-vpg

GDX Fotobrána

Kód senzora: GDX-VPG

Dvojitá fotobrána na presné meranie pohybu, rýchlosti a zrýchlenia.

senzor gdx-pl

GDX Vystreľovač projektilov

Kód senzora: GDX-PL

Bezdrôtový vystreľovač projektilov vhodný na štúdium vodorovného a šikmého vrhu.

senzor gdx-cfa

GDX Systém pre dostredivú silu

Kód senzora: GDX-CFA

Systém je určený na štúdium dostredivej sily jej vzťahu s uhlovou rýchlosťou, hmotnosťou a polomerom otáčania. K systému je potrebné mať GDX-FOR Go Direct senzor sily a zrýchlenia.

senzor gdx-q

GDX Senzor statického náboja

Kód senzora: GDX-Q

Elektronický elektroskop. Na rozdiel od klasického elektroskopu môže však robiť aj kvantitatívne merania. Má extrémne vysoký vstupný odpor, na vstupe je 0,01 µF kondenzátor, čo umožňuje robiť rôzne experimenty z oblasti elektrostatiky. Senzor má tlačidlo nulovania (vybíjania) vstupného kondenzátora.