Príslušenstvo senzorov.

senzor spa

Kladka s nízkym trením

Kód senzora: SPA

Kladka s nízkym trením sa používa ako kladka na vedenie lanka pri ťahaní dynamického vozíka alebo pri experimentoch s otáčavým pohybom. Uloženie kladky vo svojej konštrukcii zaručuje veľmi nízke trenie. Kladka má lúčovú konštrukciu, dá sa umiestniť do vidlice fotobrány VPG-BTD a fotobrána tak môže snímať jej pohyb. Celok sa dá upevniť na koniec dynamickej […]

senzor st-car

Karuselový zdroj a stojan pre spektrálne trubice

Kód senzora: ST-CAR

Stojan s napájaním pre spektrálne trubice karuselového typu. Stojan má bezpečnú konštrukciu, spektrálna trubica je napájaná elektrickými obvodmi a kontaktmi, ktoré nie sú prístupné obsluhe. Trubice sú umiestnené v špeciálnych obaloch a sú zasunuté v jednotlivých šachtách karuselu. Aktívna je vždy len šachta, ktorá je otočená do prednej polohy stojanu. Stojan má osem šachiet na […]

senzor st-sps

Zdroj napätia a stojan pre spektrálne trubice

Kód senzora: ST-SPS

Stojan s napájaním pre spektrálne trubice. Stojan má bezpečnú konštrukciu, spektrálna trubica je napájaná elektrickými obvodmi a kontaktmi, ktoré nie sú prístupné obsluhe. Trubica je umiestnená v špeciálnom obale, v ktorom sa zasunie do napájacej komory. Stojan má priestor na uloženie ďalších šiestich trubíc, aktívna je vždy len trubica zasunutá v napájacej komore. Súčasťou stojana […]

senzor stir

Stojan s elektromagnetickým miešadlom

Kód senzora: STIR

Stojan kombinuje v sebe laboratórny stojan a elektromagnetické miešadlo s osvetlením. Dajú sa ňom použiť kadičky s objemom od 50 do 800 ml. Miešanie roztoku môže byť buď pomocou magnetickej miešacej tyčinky alebo magnetického mikromiešadla, ktoré sa nasadzuje na koniec meracej elektródy (pH, ORP a iné).

senzor tape-vpg

Súprava pásky fotobrány

Kód senzora: TAPE-VPG

Súprava obsahuje ohybnú pásku s čiernobielymi plochami, držiak a upevňovacie príslušenstvo. Páska sa dá upevniť na pohybujúce sa teleso a pomocou držiaka s vodidlom pásky sa dá páska viesť vo vidlici fotobrány. Fotobrána takto môže zaznamenávať pohyb, rýchlosť a zrýchlenie telesa.

senzor ves-rb

Odporové zapojovacie pole (10 až 100 Ω, 7 odporov)

Kód senzora: VES-RB

Odporové pole so siedmimi rezistormi 1W (5%). Pole je vhodné ako odporová záťaž pre testovanie veterných turbín a solárnych panelov pomocou senzora elektrickej energie VES-BTA. Po bokoch jednotlivých rezistorov sú pokovené otvory, určené na prichytenie vodičov s krokosvorkami.

senzor ves-vl

Meniteľná odporová záťaž (0-255 Ω/220 mA)

Kód senzora: VES-VL

Meniteľná odporová záťaž je vhodná ako odporová záťaž pre testovanie veterných turbín a solárnych panelov pomocou senzora elektrickej energie VES-BTA. Plynulou zmenou odporu záťaže je možné hľadať optimálnu záťaž pre daný systém.

senzor wds

Hĺbkový odoberač vzoriek vody

Kód senzora: WDS

Odoberač vzoriek umožňuje odobrať vzorku vody z rôznych hĺbok jazera alebo vodného toku. Pozostáva z 1,5 litrovej nádoby uzatváranej pomocou špeciálneho spúšťacieho mechanizmu.