Dynamické a mechanické systémy.

senzor ps-vpl

Zastavovač projektilov

Kód senzora: PS-VPL

Mechanický zastavovač projektilu po dopade na zem.

senzor tof-vpl

Podložka merania času letu projektilu

Kód senzora: TOF-VPL

Podložka s elektronickým zariadením na presné meranie času letu projektilu vystreleného z vystreľovača VPL.

senzor iom-vpl

Demonštrátor nezávislosti pohybu

Kód senzora: IOM-VPL

Nástavec na hlaveň vystreľovača VPL, ktorý zabezpečí, že v momente vystrelenia projektilu sa iný projektil spustí voľným pádom smerom dole.

senzor wxt-vpl

Voskovaná náhradná páska k VPL (9 m)

Kód senzora: WXT-VPL

Náhradná voskovaná páska k VPL.

senzor vsmt

Vernierov testovací rám konštrukcií a materiálov

Kód senzora: VSMT

Rám na testovanie modelov konštrukcií mostov a iných stavebných konštrukcií.