Fyzika

senzor dcp-bta

Senzor elektrického prúdu

Kód senzora: DCP-BTA

Ampérmeter pre použitie v obvodoch jednosmerného a nízkofrekvenčného striedavého napätia do 600 mA. V kombinácii so senzorom rozdielového napätia (DVP-BTA) môžete skúmať Ohmov zákon a sériové a paralelné obvody. Odporový bočník 0,1 Ω minimalizuje zásah do obvodu. Ak by prúd prekračoval 1 A, použite senzor veľkého elektrického prúdu (HCS-BTA).

senzor vrm-btd

Vernierov radiačný monitor

Kód senzora: VRM-BTD

Vernierov radiačný monitor deteguje alfa, beta, gamma a röntgenové žiarenie. Je možné ho použiť na kvantitatívnu jadrovú štatistiku, meranie tienenia, meranie rýchlosti jadrového rozpadu a meranie výskytu radónu. Vernierov radiačný monitor je zložený z Geigerovej-Müllerovej trubice s halogénovým zhášaním a so sľudovým okienkom hustoty 1,5 až 2 mg/cm2, uloženej v malom, robustnom, plastovom obale. Senzor […]

senzor dvp-bta

Senzor rozdielového napätia

Kód senzora: DVP-BTA

Voltmeter pre použitie v obvodoch nízkeho jednosmerného aj striedavého napätia. Rozsah ±6 V. Líši od jednoduchého senzora napätia (VP-BTA) najmä tým, že žiadny jeho merací vodič nie je spojený s elektrickou „zemou“ obvodov interfejsovej jednotky, čo umožňuje použiť viacero takýchto senzorov v obvode. Senzor rozdielového napätia je možné kombinovať so senzorom elektrického prúdu na skúmanie […]

senzor esup

Držiak elektródy univerzálny

Kód senzora: ESUP

Univerzálny držiak elektródy je výborným doplnkom a držiakom pre rozličné senzory. Je navrhnutý tak, aby sa dal použiť na štandardných laboratórnych stojanoch. Väčší otvor (priemer 13 mm) je vhodný pre Vernierove pH senzory, ión-selektívne elektródy, senzor vodivosti, senzor ORP a iné. Menší otvor (priemer 5 mm) je navrhnutý pre Vernierove teplomery. Upínací koniec sa upína […]

senzor esk-crg

Elektrostatická súprava

Kód senzora: ESK-CRG

Súprava pomôcok pre demonštrácie v elektrostatike. Súprava obsahuje: Faradayov valec a klietku, uzemňovaciu podložku, uzemňovacie vodiče a pás na zápästie, rôzne zdroje elektrostatického napätia (vlna, vinyl, nylon, PVC) a bavlnenú tkaninu. Elektrostatická súprava je doplnkovým príslušenstvom senzora náboja (CRG-BTA). Súprava umožňuje predvádzať množstvo experimentov s Faradayovou klietkou, kvantitatívne a kvalitatívne merania náboja, nabíjanie trením, kontaktom […]

senzor fp-bta

Plochý senzor sily

Kód senzora: FP-BTA

Robustná platňa podobná osobnej váhe, určená pre oveľa väčšie sily, ako bežné senzory sily. Umožňuje stúpanie aj skákanie na nej. Súčasťou sú dve rukoväte na ťahanie alebo tlačenie.
Príklady možných experimentov:
Meranie zmeny normálovej sily počas cesty výťahom.
Meranie reakčnej sily podlahy pri skoku.
Meranie reakčnej sily vyvolanej opretím sa o stenu.

senzor gnm-bta

Goniometer fyziologický

Kód senzora: GNM-BTA

Goniometer sa používa na automatické meranie uhlov rozsahov pohybu kĺbov (napríklad ramena alebo kolena). Používa sa pri rozličných fyziologických meraniach súvisiacich s pohybmi kĺbov človeka.
Senzor sa upevní na meraný kĺb pomocou elastických popruhov a vďaka ľahkým a flexibilným ramenám prístroja sa môže končatina pohybovať bez obmedzení.
Súčasným použitím EKG senzora je možné merať aktivitu svalov počas […]

senzor gps-bta

Senzor tlaku plynu

Kód senzora: GPS-BTA

Senzor tlaku plynu sa používa na skúmanie tlakových zmien v plynoch. Je vhodný na rôzne experimenty v oblasti fyziky. chémie a biológie a iných vied. Rozsah senzoru je postačujúci na predvádzanie Boylovho zákona. Vďaka svojej citlivosti je tiež vhodný na experimenty skúmajúce tlak pary, či experimenty závislosti teploty a tlaku. Učitelia biológie môžu senzor použiť […]

senzor hcs-bta

Senzor veľkého elektrického prúdu (10A)

Kód senzora: HCS-BTA

Senzor veľkého elektrického prúdu je vhodný na použitie pri prúdoch väčších než 1A., napríklad pri solárnych paneloch, ručnými generátoroch a pri projektoch využívajúcich alternatívnu energiu. Senzor je vybudovaný na báze Hallovho čipu s ochranou proti preťaženiu vymeniteľnou poistkou. Čip využíva magnetické pole tvorené prúdom a tým do obvodu nepridáva žiadny odporový prvok. Kovový kryt na […]

senzor hvek-crg

Vysokonapäťová elektrostatická súprava

Kód senzora: HVEK-CRG

Elektrostatická súprava vhodná pre experimenty s rozložením elektrostatického náboja na guli, prenosom náboja kontaktom a nabíjaním pomocou indukcie. Je vhodná na použitie s Vernierovým senzorom náboja (CRG-BTA). Súprava obsahuje bezpečný vysokonapäťový zdroj s veľmi nízkym prúdom a dve vodivé gule.