Fyzika

senzor sts-bta

Senzor povrchovej teploty

Kód senzora: STS-BTA

Senzor povrchovej teploty je určený na meranie teploty v situáciách, kde je potrebná flexibilita a malá teplotná zotrvačnosť, napríklad na meranie povrchovej teploty pokožky. Teplotný prvok senzora je nezakrytý termistor. Má extrémne rýchlu odozvu. Je vhodný na meranie teploty povrchov telies a všade tam, kde prekážajú rozmery a teplotná zotrvačnosť iných teplomerov. Senzor je určený […]

senzor st-sps

Zdroj napätia a stojan pre spektrálne trubice

Kód senzora: ST-SPS

Stojan s napájaním pre spektrálne trubice. Stojan má bezpečnú konštrukciu, spektrálna trubica je napájaná elektrickými obvodmi a kontaktmi, ktoré nie sú prístupné obsluhe. Trubica je umiestnená v špeciálnom obale, v ktorom sa zasunie do napájacej komory. Stojan má priestor na uloženie ďalších šiestich trubíc, aktívna je vždy len trubica zasunutá v napájacej komore. Súčasťou stojana […]

senzor st-car

Karuselový zdroj a stojan pre spektrálne trubice

Kód senzora: ST-CAR

Stojan s napájaním pre spektrálne trubice karuselového typu. Stojan má bezpečnú konštrukciu, spektrálna trubica je napájaná elektrickými obvodmi a kontaktmi, ktoré nie sú prístupné obsluhe. Trubice sú umiestnené v špeciálnych obaloch a sú zasunuté v jednotlivých šachtách karuselu. Aktívna je vždy len šachta, ktorá je otočená do prednej polohy stojanu. Stojan má osem šachiet na […]

senzor tca-bta

Termočlánok

Kód senzora: TCA-BTA

Senzor využíva termočlánok typu K. Je možné ho použiť na merania teplôt až do 1400°C a nízkych teplôt až do oblasti teplôt tekutého dusíka (-196°C). Senzor má zabudovaný elektronický obvod kompenzácie nulového bodu (studeného konca), nie je preto pri meraní potrebné používať vodný kúpeľ zmesi ľadu a vody, ako je to pri termočlánkoch obvyklé. Každý […]

senzor tmp-bta

Nerezový teplomer

Kód senzora: TMP-BTA

Uzavretý, odolný teplomer z nerezovej ocele vhodný na všeobecné použitie a na použitie v organických roztokoch, slaných roztokoch, kyselinách a hydroxidoch. Existuje podobný nerezový teplomer s priamym pripojením na USB port počítača (obj. kód: GO-TEMP).

senzor tpl-bta

Dlhý nerezový teplomer (kábel 30m)

Kód senzora: TPL-BTA

Teplomer je určený pre prácu vonku, napríklad na meranie teploty vody v rôznych hĺbkach jazier a vodných tokov. Má kábel dĺžky 30 m.

senzor uva-bta

Senzor UVA

Kód senzora: UVA-BTA

Senzor je určený na meranie intenzity ultrafialového žiarenia v pásme UVA (320 až 390 nm).

senzor uvb-bta

Senzor UVB

Kód senzora: UVB-BTA

Senzor je určený na meranie intenzity ultrafialového žiarenia v pásme UVB (290 až 320 nm).

senzor ves-bta

Senzor elektrickej energie (30V/1000 mA)

Kód senzora: VES-BTA

Senzor na meranie elektrického prúdu, napätia, energie a výkonu vhodný pre štúdium veterných turbín, solárnych článkov a iných elektrických zariadení. Senzor má dva vstupy: meranie napätia, meranie prúdu a dva výstupy typu BTA.

senzor ves-rb

Odporové zapojovacie pole (10 až 100 Ω, 7 odporov)

Kód senzora: VES-RB

Odporové pole so siedmimi rezistormi 1W (5%). Pole je vhodné ako odporová záťaž pre testovanie veterných turbín a solárnych panelov pomocou senzora elektrickej energie VES-BTA. Po bokoch jednotlivých rezistorov sú pokovené otvory, určené na prichytenie vodičov s krokosvorkami.