Fyziológia človeka

senzor acc-bta

Senzor zrýchlenia 25-g

Kód senzora: ACC-BTA

Senzor zrýchlenia 25-g je vhodný pre štúdium veľkých, jednorozmerných zrýchlení, akými sú napríklad nárazy, štarty rakiet alebo experimenty s figurínami určenými pre nárazové testy.

senzor bps-bta

Senzor tlaku krvi

Kód senzora: BPS-BTA

Neinvázny senzor tlaku krvi. Meria systolický a diastolický tlak pomocou oscilometrickej techniky. Súčasťou dodávky je štandardná nastaviteľná manžeta pre dospelých (obvod ramena 27-39 cm), balóniková pumpa a tlakový prevodník. Je možné doobjednať menšiu manžetu pre mladších žiakov (18-27 cm) ako aj veľkú manžetu (39-50 cm) s balónikovou pumpou a ventilom.

senzor co2-bta

Senzor plynu CO2

Kód senzora: CO2-BTA

Plynový senzor CO2 s rozsahmi merania 0 až 10.000 ppm a 0 až 100.000 ppm. Je možné ho použiť pri mnohých experimentoch aj súčasne so senzorom O2-BTA, ako aj na štúdium dýchania človeka. So senzorom sa dodáva 250 ml fľaša na vzorky. K senzoru je vhodné dokúpiť biokomory BC-250 alebo BC-2000, ktoré majú otvory prispôsobené […]

senzor vrm-btd

Vernierov radiačný monitor

Kód senzora: VRM-BTD

Vernierov radiačný monitor deteguje alfa, beta, gamma a röntgenové žiarenie. Je možné ho použiť na kvantitatívnu jadrovú štatistiku, meranie tienenia, meranie rýchlosti jadrového rozpadu a meranie výskytu radónu. Vernierov radiačný monitor je zložený z Geigerovej-Müllerovej trubice s halogénovým zhášaním a so sľudovým okienkom hustoty 1,5 až 2 mg/cm2, uloženej v malom, robustnom, plastovom obale. Senzor […]

senzor ehr-bta

Monitor tepu srdca pri cvičení

Kód senzora: EHR-BTA

Monitor tepu srdca pri cvičení je výborná alternatíva pre nepretržité monitorovanie tepu srdca pri cvičení alebo inej aktivite, bez potreby držania senzora v rukách. Senzor monitora je na popruhu, ktoý sa upevňuje okolo hrudníka. Údaje sa prenášajú bezdrôtovo do jedného z Vernierových interfejsov pomocou prijímača tepu srdca (HR-REC), ktorý je súčasťou dodávky. Údaje je možné […]

senzor ekg-bta

Senzor EKG

Kód senzora: EKG-BTA

EKG senzor meria elektrické signály vznikajúce pri kontrakcii svalov. Je možné ho použiť na štandardné 3-vodičové EKG meranie, alebo na povrchové EMG meranie. Jednotlivé vodiče senzora sa pripájajú na jednorazové elektródy. Súčasťou dodávky je 100 jednorazových elektród. Náhradné balenie 100 ks elektród má kód ELEC.

senzor gnm-bta

Goniometer fyziologický

Kód senzora: GNM-BTA

Goniometer sa používa na automatické meranie uhlov rozsahov pohybu kĺbov (napríklad ramena alebo kolena). Používa sa pri rozličných fyziologických meraniach súvisiacich s pohybmi kĺbov človeka.
Senzor sa upevní na meraný kĺb pomocou elastických popruhov a vďaka ľahkým a flexibilným ramenám prístroja sa môže končatina pohybovať bez obmedzení.
Súčasným použitím EKG senzora je možné merať aktivitu svalov počas […]

senzor gps-bta

Senzor tlaku plynu

Kód senzora: GPS-BTA

Senzor tlaku plynu sa používa na skúmanie tlakových zmien v plynoch. Je vhodný na rôzne experimenty v oblasti fyziky. chémie a biológie a iných vied. Rozsah senzoru je postačujúci na predvádzanie Boylovho zákona. Vďaka svojej citlivosti je tiež vhodný na experimenty skúmajúce tlak pary, či experimenty závislosti teploty a tlaku. Učitelia biológie môžu senzor použiť […]

senzor hd-bta

Ručný dynamometer

Kód senzora: HD-BTA

Dynamometer slúži na meranie sily stisku ruky alebo prstov. Na štúdium aktivity svalov sa môže používať samostatne, alebo v spojení s meraniami s inými senzormi, napríklad so senzorom EKG (EKG-BTA).

senzor hgh-bta

Ručný monitor tepu srdca

Kód senzora: HGH-BTA

Monitor tepu srdca vo forme rukovätí. Senzor pozostáva z bezdrôtovej časti (dvoch rukovätí) a prijímacieho modulu, ktorý sa dá zapojiť do každého z interfejsov zberu dát. Údaje môžu byť prenášané do interfejsu LabQuest 2 priamo, použitím Bluetooth prenosu (konkrétny LabQuest 2 môže vyžadovať doplnkový hardvér). Tak isto môžu byť údaje prenášané Bluetooth prenosom do mobilných […]