Chémia

senzor odo-bta

Optický senzor rozpusteného kyslíka

Kód senzora: ODO-BTA

Senzor rozpusteného kyslíka vo vode postavený na luminiscenčnej technológii. Umožňuje merania v laboratóriu aj v prírode. Senzor je pri práci veľmi pohotový, nevyžaduje žiadnu prípravu, žiadne roztoky náplne ani kalibráciu. Má zabudovanú teplotnú a tlakovú kompenzáciu. Rozsah merania od 0 do 20 mg/l.

senzor orp-bta

Senzor ORP (oxidačno-redukčného potenciálu)

Kód senzora: ORP-BTA

Senzor oxidačno-redukčného potenciálu meria schopnosť roztoku ako oxidačného alebo redukčného činidla. ORP senzor sa používa napríklad na meranie oxidačnej schopnosti chlóru vo vode bazénu, alebo na stanovenie bodu ekvivalencie pri oxidačno-redukčných reakciách. ORP senzor pozostáva z dvoch častí: platinovej elektródy a referenčnej Ag/AgCl elektródy. Rozsah merania je od -450 do 1100 mV. Súčasťou dodávky je […]

senzor ph-bta

pH senzor

Kód senzora: PH-BTA

pH senzor pre všeobecné použitie v chémií, biológií a iných odboroch.

senzor ps400-bta

Senzor tlaku plynu (400 kPa, kovový nátrubok)

Kód senzora: PS400-BTA

Senzor tlaku plynu na meranie absolútneho tlaku v rozmedzí 0 až 400 kPa. Senzor pracuje s vynikajúcou presnosťou v širokom rozmedzí teplôt. Senzor má robustné kovové tlakové pripojenie umožňuje tesné spojenie s experimentálnou aparatúrou. Súčasťou senzora je spojovacie príslušenstvo.

senzor sal-bta

Senzor slanosti

Kód senzora: SAL-BTA

Senzor rýchlo a presne meria celkový obsah rozpustenej soli vo vode. Je možné meriať akúkoľvek slanú vodu, morskú vodu alebo presolenú vodu. So senzorom slanosti môžete napríklad študovať, ako slanosť ovplyvňuje vztlakovú silu vo vode alebo monitorovať hodnoty slanosti v ústiach riek, kde sa sladká voda mieša so slanou.

senzor stir

Stojan s elektromagnetickým miešadlom

Kód senzora: STIR

Stojan kombinuje v sebe laboratórny stojan a elektromagnetické miešadlo s osvetlením. Dajú sa ňom použiť kadičky s objemom od 50 do 800 ml. Miešanie roztoku môže byť buď pomocou magnetickej miešacej tyčinky alebo magnetického mikromiešadla, ktoré sa nasadzuje na koniec meracej elektródy (pH, ORP a iné).

senzor tca-bta

Termočlánok

Kód senzora: TCA-BTA

Senzor využíva termočlánok typu K. Je možné ho použiť na merania teplôt až do 1400°C a nízkych teplôt až do oblasti teplôt tekutého dusíka (-196°C). Senzor má zabudovaný elektronický obvod kompenzácie nulového bodu (studeného konca), nie je preto pri meraní potrebné používať vodný kúpeľ zmesi ľadu a vody, ako je to pri termočlánkoch obvyklé. Každý […]

senzor tmp-bta

Nerezový teplomer

Kód senzora: TMP-BTA

Uzavretý, odolný teplomer z nerezovej ocele vhodný na všeobecné použitie a na použitie v organických roztokoch, slaných roztokoch, kyselinách a hydroxidoch. Existuje podobný nerezový teplomer s priamym pripojením na USB port počítača (obj. kód: GO-TEMP).

senzor trb-bta

Senzor zákalu

Kód senzora: TRB-BTA

Senzor je vhodný na meranie vzoriek vody zo sladkovodných zdrojov alebo z mora. Zákal sa meria v jednotkách NTU (štandardná jednotka používaná organizáciami vodného hospodárstva). Senzor sa kalibruje priloženým vysokokvalitným formazínovým StablCal 100 NTU štandardom. Súčasťou dodávky je sklenená kyveta na vzorky.

senzor vdc-btd

Počítadlo kvapiek Vernier

Kód senzora: VDC-BTD

Presné optické digitálne počítadlo kvapiek. Počítadlo sa dodáva so zásobníkom s výtokovými ventilmi a výtokovou koncovkou, ktorá zaručuje uniformné kvapky. Je možné použiť aj bežnú byretu. Softvér interfejsovej jednotky prevádza počet kvapiek na objemové miery. Počítadlo je možné kalibrovať. Súčasťou dodávky je aj magnetické mikromiešadlo, ktoré sa nasadzuje na chemické elektródy (pH, ORP a iné). […]