Biológia a environmenálne vedy

senzor gdx-rad

Go Direct radiačný monitor

Kód senzora: GDX-RAD

Radiačný monitor deteguje žiarenia alfa, beta, gama a RTG. Radiačný monitor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Radiačný monitor sa dá použiť na štúdium štatistiky radiačného rozpadu, meranie rýchlosti jadrového rozpadu a monitorovanie produktov rozpadu radónu. Jednotlivé impulzy indikuje bliknutie LED alebo […]

senzor vsp-fuv

Vernierov fluorescenčný/UV-VIS spektrometer

Kód senzora: VSP-FUV

Fluorescenčný/UV-VIS spektrometer na meranie absorpčných a fluorescenčných spektier rozličných chemických a biologických látok. Kombinuje v sebe fluorescenčný a UV-VIS spektrometer. Má vymeniteľné LED, ktoré produkujú excitačné osvetlenie v diskrétnych vlnových dĺžkach. Spektrometer sa dá doplniť o optický kábel a použiť tak na meranie emisných spektier svetelných zdrojov.

senzor alta

ALTA II odrazový spektrometer

Kód senzora: ALTA

Odrazový spektrometer na meranie odrazových spektier plochých objektov. Spektrometer je samostatným zariadením, nevyžaduje pre svoju prácu žiadny Vernierov interfejs ani softvér. Na meraný objekt sa prikladá otvorom na svojom spodku, kde sú kruhovo umiestnené zdroje osvetlenia a v strede je detektor odrazeného svetla.

senzor gdx-tmp

Go Direct senzor teploty

Kód senzora: GDX-TMP

Senzor teploty pre univerzálne použitie. Senzor teploty umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Vode odolný, robustný senzor teploty, ktorý kombinuje v sebe vlastnosti bezdrôtového teplomera a káblového USB teplomera. Dá sa použiť pri množstve experimentov vo fyzike, chémii, biológii ako aj v […]