Biológia a environmenálne vedy

senzor odo-bta

Optický senzor rozpusteného kyslíka

Kód senzora: ODO-BTA

Senzor rozpusteného kyslíka vo vode postavený na luminiscenčnej technológii. Umožňuje merania v laboratóriu aj v prírode. Senzor je pri práci veľmi pohotový, nevyžaduje žiadnu prípravu, žiadne roztoky náplne ani kalibráciu. Má zabudovanú teplotnú a tlakovú kompenzáciu. Rozsah merania od 0 do 20 mg/l.

senzor orp-bta

Senzor ORP (oxidačno-redukčného potenciálu)

Kód senzora: ORP-BTA

Senzor oxidačno-redukčného potenciálu meria schopnosť roztoku ako oxidačného alebo redukčného činidla. ORP senzor sa používa napríklad na meranie oxidačnej schopnosti chlóru vo vode bazénu, alebo na stanovenie bodu ekvivalencie pri oxidačno-redukčných reakciách. ORP senzor pozostáva z dvoch častí: platinovej elektródy a referenčnej Ag/AgCl elektródy. Rozsah merania je od -450 do 1100 mV. Súčasťou dodávky je […]

senzor par-bta

Senzor PAR

Kód senzora: PAR-BTA

Špeciálny senzor na meranie fotosynteticky aktívneho žiarenia využívaného rastlinami v rozsahu 410-655 nm na suchu aj pod vodou. Senzor indikuje hustotu toku fotosyntetických fotónov (PPFD) v jednotkách μmol m-2 s-1. PAR senzor nájde využitie v environmentálnych a poľnohospodárskych vedách pri štúdiu fotosyntézy. Senzor je možné ponárať do vody.

senzor ph-bta

pH senzor

Kód senzora: PH-BTA

pH senzor pre všeobecné použitie v chémií, biológií a iných odboroch.

senzor ps400-bta

Senzor tlaku plynu (400 kPa, kovový nátrubok)

Kód senzora: PS400-BTA

Senzor tlaku plynu na meranie absolútneho tlaku v rozmedzí 0 až 400 kPa. Senzor pracuje s vynikajúcou presnosťou v širokom rozmedzí teplôt. Senzor má robustné kovové tlakové pripojenie umožňuje tesné spojenie s experimentálnou aparatúrou. Súčasťou senzora je spojovacie príslušenstvo.

senzor pyr-bta

Pyranometer

Kód senzora: PYR-BTA

Pyranometer sa používa na meranie výkonu dopadajúceho elektromagnetického žiarenia v jednotkách W/m2. Jeho citlivosť zahrňuje blízku infračervenú oblasť, oblasť viditeľného svetla a oblasť UV žiarenia, čo pokrýva asi 90% solárnej energie. Pyranometer je vhodný na experimenty so solárnymi článkami, na výpočet ich účinnosti. Pyranometer je vodotesný a má kábel dĺžky 6 m.

senzor rh-bta

Senzor relatívnej vlhkosti

Kód senzora: RH-BTA

Senzor relatívnej vlhkosti vzduchu vhodný pre meteorologické pozorovania, monitorovanie skleníkov a iných priestorov.

senzor sal-bta

Senzor slanosti

Kód senzora: SAL-BTA

Senzor rýchlo a presne meria celkový obsah rozpustenej soli vo vode. Je možné meriať akúkoľvek slanú vodu, morskú vodu alebo presolenú vodu. So senzorom slanosti môžete napríklad študovať, ako slanosť ovplyvňuje vztlakovú silu vo vode alebo monitorovať hodnoty slanosti v ústiach riek, kde sa sladká voda mieša so slanou.

senzor slm-bta

Senzor intenzity zvuku

Kód senzora: SLM-BTA

Senzor určený na meranie úrovne zvuku v dB. Prepínač umožňuje merať úroveň zvuku pri vážení dBA alebo dBC. Senzor sa dá používať samostatne, vďaka jeho LCD panelu, alebo s interfejsom.
Obsah balenia: senzor, kryt proti vetru, 4 AAA batérie, kábel na spojenie s interfejsom. Ak potrebujete zaznamenávať priebeh zvukových vĺn, použite Vernierov mikrofón (MCA-BTA).

senzor sls-bta

Senzor úrovne hluku

Kód senzora: SLS-BTA

Senzor úrovne hluku je jednoduchý senzor určený na meranie úrovne zvuku v prostredí školskej triedy. Senzor umožňuje merať úroveň zvuku v decibeloch. Meranie je veľmi jednoduché, nie sú pritom potrebné vedomosti o váženom meraní. čase odozvy alebo rozsahu stupnice dB.
Senzor pracuje s vážením typu A, to znamená, že jeho vlastnosti sú podobné vlastnostiam ľudského ucha. […]