Biológia a environmenálne vedy

senzor eth-bta

Senzor etanolu

Kód senzora: ETH-BTA

Senzor určený na meranie koncentrácie etanolu vo vzduchu nad vodnou vzorkou. Senzor je vhodný na experimenty s fermentáciou, ako aj na meranie konkrétnej koncentrácie etanolu v určitej vzorke. Rozsah merania koncentrácií je od 0% do 3%.

senzor flo-bta

Senzor toku vody v rieke

Kód senzora: FLO-BTA

Senzor umožňuje merať rýchlosť toku vo vodných tokoch, kanáloch a podobne. Z rýchlosti toku je možné vypočítať napríklad celkový objem prietoku ako aj prenos sedimentov vodným tokom. Tyč senzora sa rozkladá na štyri časti. Senzor má kábel dĺžky 5 m. Súčasťou dodávky sú aj tri tyče rôznej dĺžky, ktoré umožňujú umiestniť senzor do konkrétnych hĺbok.

senzor fph-bta

Plochý pH senzor (Tris kompatibilný)

Kód senzora: FPH-BTA

Dvoj-prechodový pH senzor. Kompatibilný s Tris puframi a s roztokmi s obsahom proteínov. Plochá konštrukcia je vhodná na meranie pH polotuhých látok, ako sú potraviny alebo pôda. Keďže je sklenená membrána plochá, ľahšie sa čistí, je odolnejšia a je možné s ňou robiť merania na rovnej ploche alebo merať pH menších vzoriek, čo robí tento […]

senzor gps-bta

Senzor tlaku plynu

Kód senzora: GPS-BTA

Senzor tlaku plynu sa používa na skúmanie tlakových zmien v plynoch. Je vhodný na rôzne experimenty v oblasti fyziky. chémie a biológie a iných vied. Rozsah senzoru je postačujúci na predvádzanie Boylovho zákona. Vďaka svojej citlivosti je tiež vhodný na experimenty skúmajúce tlak pary, či experimenty závislosti teploty a tlaku. Učitelia biológie môžu senzor použiť […]

senzor irt-bta

Infračervený teplotný senzor

Kód senzora: IRT-BTA

Bezkontaktný infračervený teplomer na okamžité meranie teploty povrchov rôznych objektov. Senzor pracuje na základe merania infračerveného žiarenia vyžarovaného telesom.

senzor k-bta

Draslíková iónselektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: K-BTA

Draslíková ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie draselných iónov (K+) v roztoku. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
 Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. Ak sú dlho skladované, môže tiež dôjsť ku skráteniu ich očakávanej životnosti. Dôležité upozornenie: Ión-selektívne elektródy vyžadujú pre […]

senzor ls-bta

Senzor svetla

Kód senzora: LS-BTA

Senzor svetla so spektrálnou citlivosťou približnou citlivosti ľudského oka. Je na experimenty s osvetlením, polarizačnými filtrami, odrazom a slnečným svetlom.

senzor mg-bta

Senzor magnetického poľa

Kód senzora: MG-BTA

Senzor magnetického poľa sa používa pre štúdium permanentných magnetov, cievok a rôznych elektrických zariadení. Základom senzora je Hallova sonda. Senzor má dva rozsahy citlivosti. Je dostatočne citlivý aj na meranie zemského magnetického poľa. Merací koniec senzora je sklopný o 90°, čo umožňuje meranie v navzájom kolmých rovinách. Je tiež schopný merať relatívne silné magnetické polia […]

senzor nh4-bta

Amóniová ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: NH4-BTA

Amóniová ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie amóniových iónov (NH4+), napríklad zanesených od hnojív, do vodných tokov. Dá sa použiť aj na meranie amóniových iónov vzniknutých konverziou NH3 v kyslých roztokoch. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. […]

senzor no3-bta

Dusičnanová ión-selektívna elektróda (so zosilňovačom)

Kód senzora: NO3-BTA

Dusičnanová ión-selektívna elektróda sa používa na meranie koncentrácie dusičnanových iónov (NO3-), napríklad zanesených od hnojív, z kyslých dažďov, alebo z rozpadajúcich sa rastlín a živočíchov do vodných tokov. Je možné ju použiť v laboratóriu aj v teréne. Merací modul elektródy je výmenný.
 Tip: Odporúčame nekupovať náhradné meracie moduly v príliš veľkom predstihu. Ak sú dlho […]