Káblové senzory.

senzor ehr-bta

Monitor tepu srdca pri cvičení

Kód senzora: EHR-BTA

Monitor tepu srdca pri cvičení je výborná alternatíva pre nepretržité monitorovanie tepu srdca pri cvičení alebo inej aktivite, bez potreby držania senzora v rukách. Senzor monitora je na popruhu, ktoý sa upevňuje okolo hrudníka. Údaje sa prenášajú bezdrôtovo do jedného z Vernierových interfejsov pomocou prijímača tepu srdca (HR-REC), ktorý je súčasťou dodávky. Údaje je možné […]

senzor ekg-bta

Senzor EKG

Kód senzora: EKG-BTA

EKG senzor meria elektrické signály vznikajúce pri kontrakcii svalov. Je možné ho použiť na štandardné 3-vodičové EKG meranie, alebo na povrchové EMG meranie. Jednotlivé vodiče senzora sa pripájajú na jednorazové elektródy. Súčasťou dodávky je 100 jednorazových elektród. Náhradné balenie 100 ks elektród má kód ELEC.

senzor eth-bta

Senzor etanolu

Kód senzora: ETH-BTA

Senzor určený na meranie koncentrácie etanolu vo vzduchu nad vodnou vzorkou. Senzor je vhodný na experimenty s fermentáciou, ako aj na meranie konkrétnej koncentrácie etanolu v určitej vzorke. Rozsah merania koncentrácií je od 0% do 3%.

senzor flo-bta

Senzor toku vody v rieke

Kód senzora: FLO-BTA

Senzor umožňuje merať rýchlosť toku vo vodných tokoch, kanáloch a podobne. Z rýchlosti toku je možné vypočítať napríklad celkový objem prietoku ako aj prenos sedimentov vodným tokom. Tyč senzora sa rozkladá na štyri časti. Senzor má kábel dĺžky 5 m. Súčasťou dodávky sú aj tri tyče rôznej dĺžky, ktoré umožňujú umiestniť senzor do konkrétnych hĺbok.

senzor fp-bta

Plochý senzor sily

Kód senzora: FP-BTA

Robustná platňa podobná osobnej váhe, určená pre oveľa väčšie sily, ako bežné senzory sily. Umožňuje stúpanie aj skákanie na nej. Súčasťou sú dve rukoväte na ťahanie alebo tlačenie.
Príklady možných experimentov:
Meranie zmeny normálovej sily počas cesty výťahom.
Meranie reakčnej sily podlahy pri skoku.
Meranie reakčnej sily vyvolanej opretím sa o stenu.

senzor fph-bta

Plochý pH senzor (Tris kompatibilný)

Kód senzora: FPH-BTA

Dvoj-prechodový pH senzor. Kompatibilný s Tris puframi a s roztokmi s obsahom proteínov. Plochá konštrukcia je vhodná na meranie pH polotuhých látok, ako sú potraviny alebo pôda. Keďže je sklenená membrána plochá, ľahšie sa čistí, je odolnejšia a je možné s ňou robiť merania na rovnej ploche alebo merať pH menších vzoriek, čo robí tento […]

senzor gnm-bta

Goniometer fyziologický

Kód senzora: GNM-BTA

Goniometer sa používa na automatické meranie uhlov rozsahov pohybu kĺbov (napríklad ramena alebo kolena). Používa sa pri rozličných fyziologických meraniach súvisiacich s pohybmi kĺbov človeka.
Senzor sa upevní na meraný kĺb pomocou elastických popruhov a vďaka ľahkým a flexibilným ramenám prístroja sa môže končatina pohybovať bez obmedzení.
Súčasným použitím EKG senzora je možné merať aktivitu svalov počas […]

senzor gps-bta

Senzor tlaku plynu

Kód senzora: GPS-BTA

Senzor tlaku plynu sa používa na skúmanie tlakových zmien v plynoch. Je vhodný na rôzne experimenty v oblasti fyziky. chémie a biológie a iných vied. Rozsah senzoru je postačujúci na predvádzanie Boylovho zákona. Vďaka svojej citlivosti je tiež vhodný na experimenty skúmajúce tlak pary, či experimenty závislosti teploty a tlaku. Učitelia biológie môžu senzor použiť […]

senzor hcs-bta

Senzor veľkého elektrického prúdu (10A)

Kód senzora: HCS-BTA

Senzor veľkého elektrického prúdu je vhodný na použitie pri prúdoch väčších než 1A., napríklad pri solárnych paneloch, ručnými generátoroch a pri projektoch využívajúcich alternatívnu energiu. Senzor je vybudovaný na báze Hallovho čipu s ochranou proti preťaženiu vymeniteľnou poistkou. Čip využíva magnetické pole tvorené prúdom a tým do obvodu nepridáva žiadny odporový prvok. Kovový kryt na […]

senzor hd-bta

Ručný dynamometer

Kód senzora: HD-BTA

Dynamometer slúži na meranie sily stisku ruky alebo prstov. Na štúdium aktivity svalov sa môže používať samostatne, alebo v spojení s meraniami s inými senzormi, napríklad so senzorom EKG (EKG-BTA).