Bezdrôtové/USB senzory typu Go Direct

senzor gdx-orp

Go Direct senzor ORP

Kód senzora: GDX-ORP

Senzory sa dajú použiť všade tam, kde sa používajú klasické káblové senzory pH a ORP. Senzory umožňujú buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Senzory patria medzi základné meracie senzory v chémii. Ich veľká výhoda je možnosť bezdrôtového prenosu dát, čo ich oslobodzuje od […]

senzor gdx-ph

Go Direct senzor pH

Kód senzora: GDX-PH

Senzory sa dajú použiť všade tam, kde sa používajú klasické káblové senzory pH a ORP. Senzory umožňujú buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Senzory patria medzi základné meracie senzory v chémii. Ich veľká výhoda je možnosť bezdrôtového prenosu dát, čo ich oslobodzuje od […]

senzor gdx-rad

Go Direct radiačný monitor

Kód senzora: GDX-RAD

Radiačný monitor deteguje žiarenia alfa, beta, gama a RTG. Radiačný monitor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Radiačný monitor sa dá použiť na štúdium štatistiky radiačného rozpadu, meranie rýchlosti jadrového rozpadu a monitorovanie produktov rozpadu radónu. Jednotlivé impulzy indikuje bliknutie LED alebo […]

senzor gdx-tmp

Go Direct senzor teploty

Kód senzora: GDX-TMP

Senzor teploty pre univerzálne použitie. Senzor teploty umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Vode odolný, robustný senzor teploty, ktorý kombinuje v sebe vlastnosti bezdrôtového teplomera a káblového USB teplomera. Dá sa použiť pri množstve experimentov vo fyzike, chémii, biológii ako aj v […]

senzor gdx-volt

Go Direct senzor napätia

Kód senzora: GDX-VOLT

Senzor napätia je vhodný pri rozličných meraniach v jednosmerných aj striedavých elektrických obvodoch. Senzor umožňuje buď bezdrôtový Bluetooth, alebo káblový USB prenos nameraných dát do interfejsových jednotiek, počítačov alebo rozličných mobilných zariadení. Popis Senzor napätia pracuje ako rozdielový senzor napätia. Je vhodný na všeobecné použitie pri štúdiu jednosmerných a striedavých elektrických obvodov, elektrochemických článkov, ako […]