Na našej stránke v časti Cenníky a návody pribudol  objednávací formulár pre výrobky Vernier >>>
Tento formulár vám pomôže naceňovať vaše objednávky, do stĺpca počet dopisujte počet objednávaných kusov. Celková cena objednávky sa bude vypočítavať v hornej časti formulára.